08/10
2019

Het Nieuwe Belonen & Het Nieuwe Beoordelen (Talent, ontwikkelen & presteren)

Locatie

VU Amsterdam, De Boelelaan 1085, gebouw WN-s 631 (‘Wiskunde en Natuurkunde’ zesde etage, lokaal 31), 1081 HV Amsterdam.

Organisator
Kring Holland
Doelgroep
Professionals, Young Professionals, Seniors
2 PE

Dr. Kilian Wawoe en Egmond Borgdorff nemen je aan de hand van praktijkvoorbeelden in een interactieve setting mee in de filosofie van ‘Het nieuwe Beoordelen & Het Nieuwe Belonen, Talent, ontwikkelen en presteren’.

Aan het begin van het jaar targets stellen, aan het einde van het jaar meten of die zijn gehaald en op basis daarvan een bonus uitkeren. Zo zouden we het oude belonen kunnen samenvatten. Decennia lang heeft dit systeem gewerkt. Maar de werkomgeving is ingrijpend veranderd. We werken met plattere organisaties, meer agile, meer in teams en we doen complexer werk. Het blijkt dat zowel (HR-) managers als medewerkers weinig vertrouwen meer hebben in dit systeem.

De afgelopen twee jaar heeft Kilian Wawoe samen met adviesbureau Berenschot onderzoek gedaan naar organisaties die hun beoordelings- en beloningsbeleid radicaal hebben herzien. Kan je het stellen van targets afschaffen? Kan je het beoordelingsgesprek vervangen voor iets anders? Wat als je geen beoordelingsschaal meer hebt? In oktober 2019 verschijnt er een nieuw boek met de bevindingen, op 8 oktober kunt u een voorproefje krijgen.

Beoordelen: afschaffen of niet?
'Geen beoordeling op basis van cijfers of schaal! Goed presteren is de norm.'
Dit is één van de onderdelen van het nieuwe performance development bij Achmea.

Wat kunnen wij daarvan leren? Wat betekent zo’n besluit voor organisatie, managers, medewerkers en HR én waar liggen de kansen en valkuilen?

Dr. Kilian W. Wawoe is organisatiepsycholoog. Hij startte zijn loopbaan bij ABN-AMRO, waar hij verschillende Human Resources functies bekleedde in binnen- en buitenland. Na een carrière van 11 jaar verliet hij de bank in 2010 uit onvrede met de heersende bonuscultuur. In datzelfde jaar promoveerde hij aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam op een proefschrift over beloningsvraagstukken bij banken. Hij is docent Human Resources Management aan de VU en adviseert bedrijven in binnen- en buitenland over HR, beoordelen en belonen.

Voordat Egmond Borgdorff zeven jaar geleden bij Achmea als directeur HR Beleid en Arbeidsmarkt aan de slag ging, bekleedde hij verschillende HR-functies bij SNS-bank en SNS Reaal. Egmond is een gedreven HR-professional met uitgebreide ervaring op het gebied van arbeidsvoorwaarden, organisatieverandering, leiderschapsontwikkeling, talentontwikkeling, fusies en overnames.
Het vervangen van functionerings- en beoordelingsgesprekken door een methodiek van continue feedback dat losgekoppeld is van de beloning is mede tot stand gekomen door zijn stevige persoonlijkheid en zijn resultaatgerichtheid met ‘open mind’.  

Programma

15.30 uur - 16.00 uur Inloop
16.00 uur - 16.05 uur Welkom
16.05 uur - 17.00 uur ‘Het Nieuwe Belonen’ door Kilian W. Wawoe (gedeeltelijk interactief)
17.00 uur - 18.00 uur ‘Het Nieuwe Beoordelen, talent ontwikkelen en presteren door Egmond Borgdorff (gedeeltelijk interactief)
18.00 uur - 18.30 uur  Netwerkborrel

Locatie

VU Amsterdam, De Boelelaan 1085, gebouw WN-s 631 (‘Wiskunde en Natuurkunde’ zesde etage, lokaal 31), 1081 HV Amsterdam.

Meer informatie

Voor praktische zaken rondom de bijeenkomst kun je terecht bij NVP-afdeling via Activiteiten via activiteiten@nvp-hrnetwerk.nl. Voor inhoudelijke zaken kun je terecht bij frankvandergraafdenhaag@kpnmail.nl 06 39 55 11 09 of Evita Amstelveen via evita.amstelveen@hrminded.nl  06 54 92 17 44.

Kosten:
Voor NVP-leden is deze bijeenkomst kosteloos. Niet-leden betalen € 50,- (exclusief BTW). Ben je na deelname enthousiast omdat je een interessante en inspirerende bijeenkomst hebt gevolgd en energie krijgt van een sterk HR-netwerk? Word dan NVP-lid. We sturen je dan geen deelnamefactuur.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE-punten.

Beeldmateriaal evenement
Op de bijeenkomsten van de NVP worden regelmatig foto’s genomen voor publicatie op onze website, social media of de nieuwsbrief. Als je er bezwaar tegen hebt dat je herkenbaar in beeld wordt gebracht, verzoeken wij je vriendelijk dit kenbaar te maken op de dag van de bijeenkomst bij de registratiebalie of organisator. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat wij het beeldmateriaal mogen publiceren.

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-hrnetwerk.nlAls je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onze partners