1. Home
  2. Communities
  3. Topics
  4. AVO

Je kent ze wel, de drie A’s: Arbeidsvoorwaarden, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsomstandigheden. Deze belangrijke thema’s vormen samen het topic AVO. In deze community zetten we ons in om de kennis hierover te vergroten, te verdiepen en te delen. En dan op zo’n niveau dat we een stempel kunnen drukken op de ontwikkeling en wetgeving van deze vakgebieden.

Dat doen we:
• door lezingen, kennisworkshops en seminars te organiseren
• met een actieve denktank die kennisuitwisseling tussen professionals stimuleert 
• gevraagd en ongevraagd deel te nemen aan het publieke debat

Onze partners