25/07
2019

Hoe diversiteitsbeleid ook een averechts effect kan hebben

Al die aandacht voor diversiteit; dat is goed, toch? Dr. Janneke Oostrom (arbeids- en organisatiepsycholoog en Universitair Docent bij de afdeling Management en Organisatie van de VU) duikt in de wetenschap die laat zien dat het juist ook een averechts effect kan hebben.

Diversiteit creëren op het werk staat tegenwoordig hoog op de agenda. Zakelijk gezien is diversiteit van belang, omdat het tot meer innovatie en financiële prestaties kan leiden. Maatschappelijk gezien is meer diversiteit op het werk van belang om sociale ongelijkheid en vooroordelen ten aanzien van bepaalde groepen te verminderen. De overheid en het bedrijfsleven zetten zich dan ook met allerlei beleidsinitiatieven in voor meer diversiteit op de werkvloer. Vaak wordt er binnen de organisatie, maar ook in de media veel aandacht besteed aan dit soort initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan de radicale beslissing van de TU Eindhoven om alle vacatures eerst alleen voor vrouwen open te stellen.

Lees het volledige artikel op Werf&

Onze partners