12/04
2017

De Haagse Hogeschool is op zoek naar stageplekken

In het HBO onderwijs is aansluiting tussen onderwijs en het werkveld van groot belang. De opleiding Human Resource Management van de Haagse Hogeschool vernieuwt op dit moment haar curriculum waarbij de koppeling met het werkveld nog meer aan de orde komt. De huidige eerstejaars zijn dit studiejaar gestart in een onderwijsprogramma, waarvan wij verwachten dat studenten (nog) beter voorbereid de arbeidsmarkt op gaan.

Om de aansluiting met de praktijk zo veel mogelijk te waarborgen, gaan de studenten komend studiejaar vanaf september op stage. De tweedejaars starten met een 16-weekse stage en de derdejaars met een 10-maandse stage. In dit licht zijn onze studenten op zoek naar HRM stages.

De opzet van deze stages zijn als volgt:

16-weekse stage jaar 2:

 • Met ingang van 11 september 2017 gaan deze studenten 16 weken op stage.
 • De studenten lopen 24 uur (3 dagen per week)  per week stage.
 • De stage kent het karakter van een meewerkstage, dwz dat de student volledig inzetbaar is waar nodig en mogelijk.
 • De overige 16 uur werkt de student aan stage gerelateerde opdrachten en neemt deel aan begeleide intervisie. Dit kan deels op de stageplek, deels op school en deels thuis plaatsvinden.
 • De opdrachten zijn bedoeld om de student te helpen met het zien van de verbanden (maar ook verschillen) tussen theorie en praktijk.
 • De intervisie is bedoeld om betekenis te geven aan ervaringen van de student om zo professioneel handelen te ontwikkelen.
 • Om de week gaat de student een dag naar school (dit valt binnen de overige 16 uur en gaat dus niet af van de 24 stage-uren).

10-maandse stage jaar 3:

 • Met ingang van 4 september 2017 gaan deze studenten 10 maanden op stage.
 • De studenten lopen 32 uur (4 dagen per week)  per week stage.
 • De stage kent het karakter van een meewerkstage, dwz dat de student volledig inzetbaar is waar nodig en mogelijk.
 • De student volgt 2 kleine onderwijsmodulen  waarvoor hij zo’n 6 keer terugkomt naar school (dit doet hij/zij buiten de stagetijd) Deze opdrachten worden gekoppeld aan de stagepraktijk.
 • De student is 1 x per maand op school voor supervisie met een docent en enkele medestudenten (dit doet hij/zij binnen stagetijd)
 • De supervisie is bedoeld om betekenis te geven aan ervaringen van de student om zo professioneel handelen te ontwikkelen.

Wat verwachten de Haagse Hogeschool van de stageverlenende organisatie?
De stagebegeleider maakt regelmatig tijd vrij in de agenda om de stagiair te helpen. De stagebegeleider is een HR professional met enige jaren relevante werkervaring die functioneert op HBO niveau of hoger. Daarnaast verwachten wij dat studenten toegang krijgen tot de informatie die ze nodig hebben om opdrachten te kunnen doen. De school gaat hier vanzelfsprekend vertrouwelijk mee om. De stage-verlenende organisatie ontvangt op twee momenten de docent-begeleider. Een keer bij de start van de stage en een keer bij de afsluiting.

De toegevoegde waarde van een stagiair voor uw organisatie:

 • De student draait volledig mee en kan ondersteunen bij operationele HRM-taken zoals werven en selecteren, de organisatie rondom opleidingen en personeelsadministratie;
 • Naast ondersteuning bij operationele taken kunnen derdejaars studenten ondersteunen bij complexere, beleidsmatige/strategische vraagstukken;
 • Een frisse blik op uw organisatie van een enthousiaste student;
 • De student kan helpen om organisatievraagstukken op te lossen onder begeleiding van deskundige docenten;
 • Investering in talent voor de middellange termijn.
 • De bekendheid van uw organisatie als werkgever.

Mocht u dus geïnteresseerd zijn om een van de stagiairs van de Haagse Hogeschool aan een stageplaats te helpen, aarzel niet om contact op te nemen met één van de stagecoördinatoren, telefonisch of via e-mail. Geef hierin duidelijk aan naar welk stagejaar uw voorkeur uitgaat. Een voorkeur voor beide stagejaren is natuurlijk ook mogelijk.

Contactgegevens:
Stagecoördinatoren HRM
Gideon Bakker, G.P.Bakker@hhs.nl, 070-4457841
Astrid van de Graaf, A.C.vandegraaf@hhs.nl, 070-4458254
Illse Hunfeld, E.M.Hunfeld@hhs.nl, 070-4458171

Johanna Westerdijkplein 75 | 2521 EN Den Haag
www.dehaagsehogeschool.nl

Onze partners