08/06
2017

Intervisie bijeenkomsten NVP Noord Brabant

Anno 2017 kijken we voldaan terug op zinvolle intervisie bijeenkomsten en is een groep jonge HR professionals gegroeid van beginners tot professionals die ook strategisch zijn gaan denken. Op dinsdag maandag 2 juni 2015 zijn we gestart met een nieuwe intervisiegroep met 6 deelnemers. Allemaal Young Professional HR met maximaal 3-5 jaar werkervaring in HR vakgebied.

De basis voor de intervisie is de gedragscode voor de P&O professional. Daar staan alle werkterreinen maar ook de competenties in, die een HR professional in huis moet hebben. Intervisie betekent "naar jezelf kijken". Met hulp van anderen reflecteren hoe je met een bepaalde situatie bent omgegaan, hoe je hebt gereageerd en hoe dat eventueel anders zou kunnen. Leren van jezelf en leren van anderen.

De onderwerpen zijn persoonlijk ingebrachte casussen uit de praktijk geweest met daaraan gerelateerde problemen/ vraagstellingen. Eens in de 4- 6 weken zijn de enthousiaste jonge Young Professionals (YP’ers) bij elkaar gekomen en heeft ieder haar eigen ervaring en kennis meegebracht.

Naast het uitwerken van ingebrachte casussen en het coachen en begeleiden van deelnemers, worden ze ook gefaciliteerd door het aanreiken van diverse HR technieken en theoretische modellen. Uit ervaring is gebleken dat de theoretisch uitleg noodzakelijk is vanwege ontoereikende kennis en vaardigheden op gebied van communicatie, HR instrumenten of HR theorieën. Door het aanbieden van deze kennis wordt diepte aangebracht, zie je de Young Professionals door een leercurve gaan en zie je ze groeien.

De groep is begeleid door Yvonne Arts, die sinds 1995 werkzaam in het HR vakgebied. Zij begeleidt de Young Professionals om hun weg te vinden in het HR vak. Elke keer is het weer een feestje om met een groep te beginnen en de deelnemers gedurende de maanden te zien groeien als HR professionals. De deelnemers Anneke, Anique, Eva, Hatice, Ilse en Iris vertellen hoe zij het vonden om met gelijkwaardige collega’s ervaringen te delen en te leren van elkaar:

Delen hun ervaring met intervisie en het belangrijkste wat ze hebben geleerd en in de toekomst profijt van zullen hebben.

Ervaringen van Anneke Broeders
Deze vorm van ervaring delen en hierdoor groeien als professional was voor mij ontzettend waardevol. Mijn grootste eyeopener was het leermoment door goed luisteren de echte vraag te ontdekken en dan pas naar een oplossing zoeken. Een open deur wellicht, maar de uitdaging was en is er niet minder om!

Ervaringen van Anique van de Ven
Ik vond het een heel leerzaam jaar waarin ik met verschillende HR professionals, allen werkzaam in verschillende organisaties (profit en non-profit) casussen uit ons eigen werkveld heb kunnen delen. Gaandeweg de tijd hebben we geleerd verdiepend en vanuit verschillende invalshoeken naar een casus te kijken om zo tot een juist oplossingsgericht advies te komen. De theorie die Yvonne ons regelmatig bijbracht (soms een herhaling van de studie, soms nieuwe modellen) kon ik snel in mijn werk in de praktijk brengen en af en toe nog eens teruglezen.

Kortom; het intervisie jaar was voor mij een leuke afwisseling tussen leren, netwerken en gezelligheid (en lekker eten).

Ervaringen van Eva van Olphen
Een kleine 1,5 jaar geleden ben ik gestart met het werken in een HR rol. Gezien alles nog redelijk nieuw was, passeerde er geen dag zonder dat ik iets leerde. Toch ben ik naast mijn werk op zoek gegaan naar nóg een manier om mezelf verder te ontwikkelen en om aan mijn HR-netwerk te bouwen. Via een ex-collega uit het HR vak, ben ik terechtgekomen bij deze intervisiegroep. Een onwijs leerzame ervaring! Het is interessant om met leeftijdsgenoten die in dezelfde fase van hun loopbaan zitten (bij een andere werkgever en binnen een andere branche) te sparren over verschillende HR casussen. Deze sessies hebben mij geleerd anders tegen problemen aan te kijken door middel van goed luisteren, doorvragen, en het bewaken van de overall context. Het heeft voor mij bijgedragen aan zowel mijn persoonlijke als zakelijke ontwikkeling!

Ervaringen van Hatice Gurener
Ik heb de intervisie ervaren als een waardevolle bijdrage aan mijn ontwikkeling. De bijdrage heb ik vooral kunnen merken in luisteren, samenvatten en doorvragen. Daarnaast heb ik me vooral kunnen ontwikkelen om vooral op het proces te blijven in plaats van direct de inhoud in te gaan. Ieder groepslid bracht een andere invalshoek mee vanuit de eigen praktijk. Dit deel heb ik vooral heel interessant gevonden. Je ziet hoe verschillend bedrijven te werk gaan, en tegelijkertijd zie je hoe overeenkomend de problematiek van HR is. Onder leiding van Yvonne hebben we de ingebrachte casussen grondig kunnen behandelen. Al met al heel heb ik de bijeenkomsten heel waardevol gevonden. Aan degenen die het overwegen: ik raad het zeker aan!

Ervaringen van Ilse van Tiel
Mijn ervaring met intervisie is ontzettend positief, omdat je door het bespreken van casussen meer inzicht krijgt in situaties waar jij en andere Young Professional mee worstelen. Het is belangrijk dat je goed luistert en de juiste vragen stelt om de complexiteit van casussen te begrijpen en uiteindelijk praktisch advies te geven. Intervisie geeft je meer inzicht in jezelf, maar door het bespreken van casussen ook in de bedrijfscultuur en HR functies bij andere bedrijven wat nuttig is bij het bepalen van stappen in je loopbaan. Ik raad het aan om deel te nemen aan intervisie als je persoonlijke en professionele groei door wilt maken in een informele omgeving.

Ervaringen van Iris Verstrepen - Braakman
Het deelnemen aan intervisie was voor mij en mijn persoonlijke en professionele ontwikkelingsproces zeker een stap in de goede richting. De intervisiebijeenkomsten zijn informeel, maar er wordt zeker hard gewerkt! Ik heb veel geleerd, bij elke bijeenkomst werd een individuele casus ingebracht en besproken, waarbij we gebruik maakten van een vaste methodiek. Daarbij wist Yvonne elke keer passende, ondersteunende modellen en theorieën te linken. Door de ingebrachte casussen en ervaringen van ons allen, hebben we allemaal een actieve bijdrage kunnen leveren aan elkaars ontwikkeling als (young) professional. Ik kijk met veel plezier terug op deze leerzame ervaring!

Onze partners