04/12
2017

NVP zoekt Leden voor de Commissie Opleiding

Het NVP-opleidingsaanbod is omvangrijk en kleurrijk. Workshops en cursussen worden georganiseerd in allerlei constructies: door de NVP (-leden), met partners, of door partners ten behoeve van NVP. In 2018 wil de NVP een gevarieerd en kwalitatief professionaliseringsaanbod neerzetten. De Commissie Opleidingen neemt hiervoor het initiatief. Daarom is de NVP op zoek naar:

Leden

voor de NVP Commissie Opleiding

 

De Commissie Opleiding

 • Bestaat uit vijf of meer leden en een NVP-bestuurslid.
 • Het bestuur stelt de commissie samen (belangrijke criteria zijn deskundigheid en objectiviteit)
 • Opdracht aan de commissie:
  • Bepaal scope en kaders van het werkveld van de commissie
  • Stel het gewenste opleidingsaanbod op jaarbasis vast
  • Realiseer dat aanbod op basis van benoemde beleidsuitgangspunten
  • Benader en maak afspraken met NVP-leden en externe partijen
  • Organiseer de kwaliteitscontrole
  • Realiseer een communicatie- & changeplan ter lancering van het opleidingsbeleid en -aanbod
  • Bepaal een proces om tot een jaarlijks NVP-opleidingsaanbod te komen
  • Bepaal met welke andere NVP-overlegorganen  moet worden afgestemd.

Voorwaarden

 • Het commissielidmaatschap is een onbezoldigde vrijwilligersfunctie
 • Zittingsduur van commissieleden is in principe drie jaar (volgens een op te stellen rooster van aftreden)
 • De commissie benoemt zelf een voorzitter uit haar midden en maakt onderling afspraken over de werkwijze
 • De commissie wordt professioneel ondersteund en begeleid door het NVP-bureau.

Ben jij enthousiast om samen met een aantal NVP-leden deze commissie te vormen en invulling te geven aan het NVP-opleidingsbeleid?
stuur dan een mail met CV en korte motivatie vóór 11 december a.s. aan info@nvp-plaza.nl t.a.v. Mey Mey Wijsenbek of Kim Willems.

Voor meer informatie kun je eveneens terecht bij Mey Mey Wijsenbek (06 -1657 7771)

Onze partners