07/01
2018

Bang dat robots je baan inpikken?

Steeds meer mensenwerk wordt gedaan door robots of computers. Dat vinden niet alle werkzoekende jongeren een prettige gedachte blijkt uit onderzoek van YoungCapital onder 900 jongeren tussen de 17 en de 30 jaar. Maar liefst 30 procent is bang om te worden vervangen door een robot of computer. In samenwerking met Scorius ontwikkelde YoungCapital een e-assessment dat jongeren inzicht geeft in skills die lastig te automatiseren zijn: hun competenties en sociale vaardigheden.

Lageropgeleide jonge vrouwen zijn het bangst voor vervanging door een robot of computer, blijkt uit het onderzoek. Bijna de helft van de vrouwelijke mbo’ers (49 procent) vreest hiervoor. Bij de mannelijke mbo’ers is dit minder: slechts 28 procent. Bij wo’ers is de situatie tegenovergesteld, daar zijn de vrouwen zekerder van zichzelf dan de mannen. Slechts 18 procent van de universitair geschoolde vrouwen is angstig, tegenover 24 procent van de mannen.

De opmars van de robotisering maakt sociale vaardigheden in de toekomst extra belangrijk, blijkt uit recent Amerikaans onderzoek naar de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. “Beroepen waar je sterke sociale vaardigheden voor nodig hebt, zijn beter bestand tegen robotisering en automatisering”, zegt dr. Marcia Goddard, inhouse neurowetenschapper bij YoungCapital. “Je persoonlijkheid wordt in de toekomst dus steeds belangrijker.”

Goddard, voorheen assistent-professor aan de Universiteit Leiden, wil jongeren meer bewustmaken van het belang van hun soft skills. Daarom ontwikkelt zij neuropsychologische assessments voor YoungCapital die jongeren meer inzicht geven in hun persoonlijkheid en talenten. “Jongeren die nu de arbeidsmarkt op komen, moeten zich bewust zijn van een kentering in de manier van werken. Vaktechnische vaardigheden kun je prima op de werkvloer leren, maar bedrijven hechten steeds meer waarde aan soft skills. Jongeren weten echter vaak nog niet waar hun talenten liggen, omdat ze minder ervaring hebben.”

De Talent Scan laat zien welke competenties iemand heeft op basis van zijn of haar persoonlijkheid. “Het e-assessment is gebaseerd op de Big 6 persoonlijkheidsdimensies. Scorius, een onafhankelijke partij, heeft de wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst ontwikkeld”, zegt Rick van de Water, online assessmentspecialist bij YoungCapital. Aan de hand van 200 vragen worden 38 verschillende competenties getest. Na afronding van de test, die 20 minuten duurt, ontvangt de kandidaat een overzicht van de zeven competenties waar hij of zij het hoogst op scoort. Van de Water: “Heb je een extraverte of dominante persoonlijkheid? Dan scoor je waarschijnlijk beter op competenties zoals presenteren, overtuigen en sturen. Heb je een wat zachter en toegankelijker karakter, dan zul je hoger scoren op coachen, creativiteit en inlevingsvermogen. De test legt de focus op iemands unieke set aan talenten.”

YoungCapital is de eerste uitzender die een competentietest op grote schaal via een app kosteloos beschikbaar stelt. De invoering van de Talent Scan zal flinke gevolgen hebben voor het recruitment proces, aldus Ineke Kooistra, CEO van YoungCapital. “De ene medewerker zit fantastisch op zijn plek vanaf dag één, terwijl de ander na twee maanden het bedrijf verlaat. Zonder dat je weet waarom. Dat is vervelend voor zowel medewerker als werkgever. Met behulp van de Talent Scan leren we welke kandidaten het best passen bij bepaalde bedrijven of beroepen. Op den duur kunnen onze recruiters hiermee snellere matches maken, zodat ze meer tijd overhouden voor loopbaanbegeleiding. Tegelijk helpen we bedrijven hun instroom kwalitatiever en dus duurzamer te maken.”

Bron: Personeel-beleid.nl

Onze partners