Cibap vakschool voor verbeelding

HR Manager

Uitdagingen in HRM: Om onze ambitie als toonaangevende vakschool en Centre of Excellence voor de Creatieve Industrie waar te maken, bieden wij onze professionals de ruimte om zelfbewust hun talent, vakmanschap en creativiteit te benutten. Wij streven naar een wendbare organisatie zodat wij snel en adequaat in kunnen spelen op de ontwikkelingen in een dynamische Creatieve Industrie. Als HR manager geef je invulling aan het strategisch HR-beleid waarbij – binnen de kaders – ruimte is voor maatwerk en de focus ligt op de ontwikkeling van talent en duurzame inzetbaarheid. Vanuit onze visie is de lijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van het HR beleid. Daarbij gaan we uit van teams die verantwoordelijk zijn voor het resultaat en waarbij aan teams en teammanagers meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden toegekend. Daarbij gaat het er primair om dat de onderwijsteams, met de juiste mensen, zelf in staat zijn om zich de ontwikkelingen in het beroepenveld eigen te maken en dat zij daarop actief inspelen. Om deze gewenste situatie te bereiken, is een proces in gang gezet gericht op het versterken van leiderschap in de organisatie. In dit veranderproces heeft de HR manager een belangrijke, begeleidende, ondersteunende en faciliterende rol.

29 November, 2018
Cibap vakschool voor verbeelding
Adres: Postbus 868
Postcode/Plaats: 8000 AW, Zwolle
Telefoon: 06-51365855
Contactpersoon:
Bij de getoonde vacature wordt de NVP sollicitatiecode gehanteerd.
Voor meer informatie kunt u bij sollicitatiecode een kijkje nemen.
Functieomschrijving

Je geeft leiding aan een operationeel team van twee HR adviseurs en een HR medewerker die dagelijks uitvoering geven aan de HR dienstverlening en -advisering. Waar het nodig is werk je mee in de uitvoering, bijvoorbeeld als het gaat om het oppakken van complexe casuïstiek ten aanzien van verzuim, disfunctioneren of de werving & selectie voor kernfuncties in de organisatie. Als businesspartner voor de directie en (team)managers lever je vanuit jouw expertise een bijdrage aan de ontwikkeling van het (strategisch) beleid en denk je mee over de wijze waarop Cibap en de teams hun doelen kunnen bereiken. Samen met het team adviseer je leidinggevenden over onder meer de toepassing van het HR-beleid, duurzame inzetbaarheid en ontwikkelingen in de cao. Ook ondersteun je het proces van formatieplanning tot en met de inzet van onze professionals op kwaliteit. Je bent daarbij in staat om met een frisse kijk oplossingen aan te dragen. Je verdiept je in relevante ontwikkelingen in het vakgebied, de cao en wetgeving en weet deze te vertalen naar de praktijk. Daarbij sluit je aan bij de ontwikkelingen in en de wensen van de organisatie. Je onderhoudt de contacten met vakcollega’s (MBO-raad en Zwolse8), de Ondernemingsraad en onze (strategische) partners en leveranciers. Als HR manager rapporteer je rechtstreeks aan de voorzitter van het College van Bestuur en werk je nauw samen met de leden van het directieteam.

Functie-eisen

Je beschikt over tenminste een afgeronde hbo-opleiding op het gebied van HR en/of bedrijfskunde aangevuld met vakspecifieke trainingen. Daarnaast heb je ervaring als HR manager of ruime ervaring als senior HR adviseur. Je bent een betrouwbare gesprekspartner op elk niveau die vanuit een opbouwend kritische houding ook tegenwicht kan bieden. Je hebt kennis van en ervaring opgedaan met alle HR-aspecten. Tegelijkertijd ben je bekend met complexe planningsprocessen en het leiding geven aan professionals. Je hebt ervaring met het toepassen van cao-bepalingen. Het werken met een geautomatiseerd personeelsinformatiesysteem (bij voorkeur AFAS) gaat je gemakkelijk af. Je beschikt over een pragmatische en dienstverlenende instelling die past bij een kleine wendbare onderwijsorganisatie. Je hebt een creatieve geest, denkt in mogelijkheden en bent in staat om originele oplossingen aan te dragen voor specifieke situaties. Deze kwaliteiten in combinatie met jouw expertise en een uitstekend analytisch en communicatief vermogen, zorgen ervoor dat je wordt gezien als adviseur en sparringpartner op elk niveau. Je hebt al laten zien dat je op basis van jouw visie op ontwikkelingen beleid kunt formuleren. Tegelijkertijd ben je vaardig in het implementeren van veranderingen of verbeteringen in de organisatie en bewaak je het beleid en de gestelde kaders.

Bedrijfsinformatie

Wij zijn een toonaangevende mbo-vakschool voor de Creatieve Industrie, waar talentvolle studenten worden uitgedaagd uit te blinken als toekomstig beroepsbeoefenaar. Vak- en didactisch bekwame onderwijsgevenden moedigen de studenten aan hart, hoofd en handen in te zetten en zich te ontwikkelen in een uitdagende en praktijkgerichte werkomgeving. Wij richten ons op de topsector Creatieve Industrie. De ontwikkelingen die daar gaande zijn volgen wij en vertalen die naar ons aanbod en naar het organiseren van kennisuitwisseling en ontmoeting met het beroepenveld. Het Cibap wil als Centre of Excellence fungeren, zowel op regionaal als op landelijk niveau. Wij sluiten daarbij aan bij initiatieven in de stad en regio die gericht zijn op ondernemerschap en innovatie. Het Cibap is een stabiele en gezonde organisatie met ongeveer 1800 studenten en 225 medewerkers. De studenten en de onderwijsteams worden ondersteund door service-bureaus en ondersteunende diensten. Het Cibap staat in 2018, evenals voorgaande jaren, in de mbo keuzegids 2018 op de eerste plaats als beste mbo vakschool. Studenten geven Cibap een hoge waardering.

Standplaats
Zwolle
Inkomensindicatie
Schaal 11, cao mbo.
Duur
Aanstelling voor een jaar, met de intentie om vervolgens een vaste aanstelling te bieden.
Aantal uur per week
0,8 - 1,0 fte
Reageren

Ben jij de HR manager of ervaren senior HR-adviseur die zich herkent in dit profiel en toe is aan de volgende stap? Stuur dan uiterlijk 10 december jouw CV met beknopte motivatie onder vermelding van “sollicitatie HR manager” naar hr@cibap.nl. Op 14 en 17 december vinden de eerste selectiegesprekken plaats. De werving en selectie wordt begeleid door IJsselkern Management & HR Solutions. Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Frank Dekkers: e-mail: frank.dekkers@ijsselkern.nl, tel: 06-51365855. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onze partners