Spaarnesant

Medewerker Formatie en Control

13 June, 2019
Spaarnesant
Adres: Schipholpoort 2
Postcode/Plaats: 2034 MA
Telefoon: 060000000
Contactpersoon: Jan Aalberts
Functieomschrijving

Medewerker Formatie en Control

De organisatie…
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de bovenschoolse organisatie van de Stichting Spaarnesant.

Spaarnesant kent een Raad van Toezicht en een eenhoofdig College van Bestuur. De bestuurder vormt samen met de directeur bedrijfsvoering het bovenschools managementteam (BO). De directeur bedrijfsvoering, tevens plaatsvervangend bestuurder, is verantwoordelijk voor aansturing van het stafbureau (30 medewerkers).

De leden van het BO en de schooldirecteuren worden ondersteund door het bovenschoolse stafbureau (financiën, HRD en facilitaire zaken/huisvesting).

De directeuren vormen gezamenlijk een directeurenoverleg (DO): adviserend aan bestuur en gericht op professionalisering en ontwikkeling. De bestuursondersteuning binnen het stafbureau voorziet de bestuurder van informatie en ondersteuning (secretariaat, control, scholing, juridisch, monitoring).

De functie…
Als medewerker Formatie en Control ondersteun je het bestuur, de schooldirecties en de HRD adviseurs op het gebied van formatie en personeelsplanning. Daarnaast ondersteun je de controller bij het voorbereiden en uitvoeren van de planning-en-controlcyclus. Je bent zichtbaar op de werkvloer, praktisch inzetbaar, hebt kwaliteit en klantgerichtheid hoog in het vaandel en bent communicatief vaardig. Je bent actief in het optimaliseren van de kwaliteit, servicegerichtheid en doelmatigheid van de ondersteuning.

Taken op hoofdlijnen:

 • Het bijhouden van relevante ontwikkelingen inzake formatie en personeelsplanning, analyseren en adviseren over (meerjaren)consequenties voor beleid e.d.;
 • Het kunnen vertalen van bekostigingsinformatie en wet- en regelgeving naar de organisatie;
 • Het adviseren bij uitvoering van het formatiebeleid en het opstellen van formatieplannen voor de 26 scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs;
 • Het voorbereiden van de formatieverdeling, -toedeling en budgettering voor het bestuur en de scholen binnen de vastgestelde centrale kaders;
 • Het ondersteunen en adviseren van de HRD adviseurs en de schooldirecties bij het voorbereiden van de schoolformaties;
 • Het opstellen van rapportages en managementinformatie;
 • Het ondersteunen van de controller bij het voorbereiden van de begroting en jaarrekening en managementrapportages.
Functie-eisen

Wij zoeken…

 • Minimaal HBO werk en denkniveau.
 • Kennis van en ervaring met vraagstukken op het terrein van personeelsplanning, HRD en bekostiging. Je bent klantgericht met een uitstekend gevoel voor belangen, behoeften en krachtenvelden binnen de organisatie.
 • Je bent professioneel, resultaatgericht en omgevingsbewust. Je weet wat echte dienstverlening inhoudt.
 • Je bent communicatief sterk.
 • Ervaring in een onderwijs- en/of non-profit organisatie strekt tot aanbeveling.

 

Salaris…
Het betreft een aanstelling voor een jaar met vooruitzicht op een vast dienstverband. Je werkt 24 uur per week. Het salaris en inschaling zijn conform CAO PO, max. salarisschaal 10. Spaarnesant kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een pensioenregeling, een eindejaarsuitkering, scholingsmogelijkheden, een goede reiskostenvergoeding en een uitgebreide WKR.

Bedrijfsinformatie

De stichting Spaarnesant in Haarlem bestuurt 16 openbare scholen voor basisonderwijs, 3 scholen voor speciaal basis­onderwijs en 3 scholen voor speciaal onderwijs met in totaal ongeveer 6700 leerlingen en 850 personeelsleden.

Spaarnesant is een professionele onderwijsorganisatie waarin openbare scholen elkaar versterken door kennisuitwisseling en samen­werken op vele terreinen.

Spaarnesant biedt een aantrekkelijke werk- en leeromgeving, heeft de blik naar buiten en is resultaatgericht.

Spaarnesant investeert in de ontwikkeling van de leerlingen, het onderwijs, het management en de medewerkers. Het personeelsbeleid is gericht op goede ontwikkel- en doorstroom­mogelijkheden van de mede­werkers.

De centrale organisatie van Spaarnesant is “lean and mean” opgezet om enerzijds invulling te geven aan de bestuurlijke taken voor die behoren bij het voeren van bevoegd gezag over de scholen en anderzijds de scholen optimaal te ondersteunen.

Standplaats
Haarlem
Inkomensindicatie
Marktconform
Duur
Bepaalde tijd met uitzicht op vast
Aantal uur per week
24
Reageren

Benoemingsprocedure
De benoemingsadviescommissie bestaat uit de directeur bedrijfsvoering, de controller en de teamleider HRD. De gesprekken vinden plaats in de eerste week van juli.

Uw brief met CV ontvangen wij graag via ''deze link'' vóór 30 juni 2019 aan de directeur bedrijfsvoering Jan Aalberts.

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen met betrekking tot de functie kunt u bellen met Cindy Fatels, controller, 023-5430162.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Onze partners