24/06
2020

Van Ego naar Eco in Organisaties

De wereld van werk is aan verandering onderhevig en de dynamiek in arbeidsrelaties is groot. Zeker na de recente uitbraak van het coronavirus. Disruptieve gevolgen maken dat het normale niet meer gewoon is. Organisaties moeten wendbaar zijn om te overleven en nieuwe wegen ontdekken om relevant te blijven.

Nu is dan ook het moment om gangbare HR-aannames kritisch tegen het licht te houden, op te schonen en te vernieuwen.
Dit geeft HR een stevig fundament om de belangrijke taak en grote verantwoordelijkheid, om mensen in organisaties tot bloei te laten komen ten gunste van organisaties, aan te kunnen en vol vertrouwen tegemoet te zien. Met de aangeboden kennis in dit whitepaper kan een HR-professional een cruciale rol spelen in de gewenste wederopbouw en het weer competitief maken van menig organisatie.

Daarom hebben we dit uitgebreide, volledig gratis, whitepaper geschreven

Onze partners