21/03
2017

Diepgang arbeidsrecht

Locatie

Alle opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen worden gegeven op een inspirerende locatie in de bosrijke omgeving van Soest. De locatie ligt nabij snelwegen, heeft eigen (gratis) parkeergelegenheid en is tevens bereikbaar per openbaar vervoer.

0 PE

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 15 PE punten 

 

Ben je dagelijks bezig met personeel? Ben je betrokken bij het opstellen van diverse soorten (flexibele) arbeidsovereenkomsten? Hou je je daarnaast bezig met arbeidsvoorwaarden en het opstellen van reglementen? Kom je regelmatig in aanraking met ontslagkwesties of het nu disfunctioneren betreft of een bedrijfseconomisch motief? In dat geval is een diepgaande kennis van het arbeidsrecht, aangevuld met de nieuwste ontwikkelingen binnen wetgeving en jurisprudentie, onontbeerlijk.

Tijdens de driedaagse opleiding Diepgang Arbeidsrecht zullen de belangrijkste juridische èn praktische facetten van aanname tot ontslag op diepgaande wijze behandeld worden.

DOEL
Het opfrissen, verdiepen van je kennis van het arbeidsrecht dan wel het verkrijgen van een brede, doch specialistische kennis van het arbeidsrecht, zodat je in staat bent om inhoudelijk adequaat en praktisch met allerhande arbeidsrechtelijke situaties in jouw organisatie om te gaan en daarin interne of externe partijen te adviseren en overtuigen.

Programma

Dag 1 - Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties (5 PE-punten)

 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd 
  O.a.: valkuilen bij bepaalde tijd overeenkomsten, gevolgen van opvolgend werkgeverschap, de Ragetlie-regel, de ontbindende voorwaarde, aanzegplicht, (tussentijdse) opzegmogelijkheden.
 • Oproepovereenkomst 
  O.a.: kenmerken en voor- en nadelen van de voorovereenkomst en mup-overeenkomst (nulurenovereenkomst en min-maxovereenkomst), regels bij ziekte en vakantie van de oproepkracht, de invloed van wettelijke rechtsvermoedens.
 • Uitzend- en detacheringsovereenkomst 
  O.a.: kenmerken en verschillen tussen de uitzendovereenkomst en de detacheringsovereenkomst, rechten en plichten van de inlener, de rol van de uitzendCAO’s.
 • Payrollovereenkomst 
  O.a.: kenmerken en valkuilen van de payrollovereenkomst.
 • Freelance-overeenkomst / overeenkomst van opdracht 
  O.a.: verschillen tussen freelancer en werknemer, verschillen arbeidsrechtelijke en fiscale beoordeling van de arbeidsrelatie, gevolgen van een verkeerde beoordeling, rechterlijke toetsing van de freelance-overeenkomst.
 • Actuele ontwikkelingen

 
Dag 2 - Diepgang Arbeidsvoorwaarden (5 PE-punten)

 • Aanvang en omvang arbeidsovereenkomst
  O.a.: rechtsgeldigheid proeftijd, aanpassing van de arbeidsduur.
 • Postcontractuele bedingen
  O.a.: houdbaarheid van een concurrentie- en relatiebeding, aandachtspunten bij een studiekostenterugbetalingsregeling.
 • Vakantie en arbeidsongeschiktheid
  O.a.: opbouw, vaststelling en verjaring van vakantie, samenloop van ziekte en vakantie, nuances van loondoorbetaling bij ziekte.
 • Bijzondere beloningsvormen 
  O.a.: aandachtspunten bij een 13e maand, bonus, studiekosten, lease-auto en overwerk.
 • Wijziging en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
  O.a.: eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden (functie, loon, werktijden etc.), wijziging collectieve arbeidsvoorwaarden, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, de rol van de OR.
 • Gelijke behandeling bij toekenning arbeidsvoorwaarden
  O.a.: direct en indirect onderscheid, rechtvaardigingsgronden, geoorloofde verschillen in arbeidsvoorwaarden.
 • Actuele ontwikkelingen


Dag 3 - Diepgang Ontslag en Vergoeding
(5 PE-punten)

 • Beëindiging tijdens de proeftijd
  O.a.: beëindiging voor aanvang dienstverband of bij ziekte, rechtsgeldigheid van proeftijdbeding, ongeldige beëindiging.
 • Beëindiging van rechtswege 
  O.a.: AOW-gerechtigde leeftijd, opvolgend werkgeverschap, gevolgen van de Ragetlie-regel.
 • Ontslag op staande voet  
  O.a.: toetsing houdbaarheid, voorkomen van procedure- en voorbereidingsfouten, beperking van eventuele risico’s.
 • Beëindiging met wederzijds goedvinden 
  O.a.: valkuilen van de vaststellingsovereenkomst, de fictieve opzegtermijn, de bedenktijd, gevolgen voor WW en/of ZW.
 • Procedures bij de kantonrechter en UWV 
  O.a.: aanpak, verschillen en kansen van elke procedure.
 • Dossieropbouw bij ontslaggrond disfunctioneren 
  O.a.: verschillende stappen bij dossieropbouw, het verbetertraject, (rechterlijke) toets ‘ontslagrijp’ dossier, (financiële) effect van een goed of slecht dossier.
 • Bedrijfseconomische/-organisatorische ontslaggrond 
  O.a.: valkuilen afspiegelingsbeginsel, reikwijdte herplaatsingsverplichting, regels bij collectief ontslag.
 • Vergoedingen 
  O.a.: de toepassing en afwijkingsmogelijkheden van de transitievergoeding en de billijke vergoeding.
 • Actuele ontwikkelingen

Extra’s
Voor een optimale kennisoverdracht zowel gedurende als na de opleiding, bevatten de opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen de volgende extra’s:

 • Kleine groepen 
  De opleidingen kenmerken zich door kleine, interactieve groepen van max. 12 deelnemers en een praktijkgerichte insteek. Daardoor is er voldoende ruimte voor praktische tips en het stellen van vragen.
 • Casusinbreng 
  Het is mogelijk om zowel voorafgaand aan als tijdens de opleiding een casus in te brengen, die tijdens de opleiding behandeld wordt.
 • 2Workboekje
  Deelnemers krijgen na afloop van de opleiding het 2Workboekje, een praktisch arbeidsrechtelijk naslagwerk, mee naar huis.

Duur
De opleiding duurt drie dagen. Elke opleidingsdag duurt van 9.30 tot 16.30 uur, met tussendoor een lunch en aansluitend een borrel.

Kosten
€ 1.425,- excl BTW
€ 1.200,- excl BTW voor NVP-leden

In dit bedrag is inbegrepen:

 • Mogelijkheid tot het (vooraf) voorleggen van een casus
 • Praktisch naslagwerk, het 2Workboekje
 • Lunch, drankjes en hapjes tijdens de opleiding en de borrel

Docenten
De opleiding wordt gegeven door mr Juliette van Kesteren en mr Sandra Sanchez, partners van 2Work Arbeidsjuristen. Beiden zijn specialisten in het arbeidsrecht. Naast jarenlang ervaring met het adviseren van en procederen voor werkgevers in uiteenlopende arbeidsrechtelijke zaken, hebben zij tevens veel ervaring in het op arbeidsrechtelijk gebied opleiden van onder meer HR-professionals, leidinggevenden en ondernemingsraden. Beide juristen zijn dus zeer goed in staat om de theorie te benaderen vanuit een praktische invalshoek en dit op enthousiaste en heldere wijze over te brengen op anderen.

TIP!
Indien je enkel specialistische kennis wenst op te doen met betrekking tot een van de bovenstaande onderwerpen, kunnen de genoemde dagprogramma's (Diepgang Flexibele Arbeidsrelaties , Diepgang Arbeidsvoorwaarden of Diepgang Ontslag en Vergoeding) ook als aparte opleidingsdag gevolgd worden. De kosten per dag zijn € 525,- exclusief BTW (en € 450,- excl. BTW voor NVP-leden). Op het volgen van een tweede of volgende opleiding is een korting van € 75,- van toepassing.

Heb je daarentegen behoefte aan een kortere maar complete opfrisser, volg dan onze eendaagse opleiding Praktisch Arbeidsrecht. Alle belangrijke arbeidsrechtelijke onderwerpen en ontwikkelingen passeren dan in één dag de revue.

Locatie

Alle opleidingen van 2Work Arbeidsjuristen worden gegeven op een inspirerende locatie in de bosrijke omgeving van Soest. De locatie ligt nabij snelwegen, heeft eigen (gratis) parkeergelegenheid en is tevens bereikbaar per openbaar vervoer.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of aanmelden voor de opleiding, kunt u contact opnemen met 2Work Arbeidsjuristen.

Contactgegevens:
2Work Arbeidsjuristen
Utrechtseweg 82
3702 AD Zeist
T:   030 - 228 79 70
E:   opleidingen@2-work.nl
I:   www.2-work.nl

 

Inschrijven kan via deze link >

Annuleringsregeling

Onze partners