28/09
2017

NVP-futurevent: Over de toekomst van Werk in Nederland

Locatie

De Unie
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

0 PE

 

 

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE-punten

“Change the way you think about work'' 


De toekomst van werk is een hot topic. De voorspelde trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn al duidelijk zicht- en merkbaar. Organisaties en HR worden uitgedaagd om wendbaar te blijven en HR-beleid aan te passen aan de nieuwe realiteit.

op 28 september hoor je prikkelende visies op de toekomst van werk! 

Met Keynote sprekers Marjolein ten Hoonte (directeur Arbeidsmarkt & MVO Randstad) en Reinier Castelein (Voorzitter De Unie)

Dit nieuwe tijdperk biedt kansen voor een volwassen participatiesamenleving. Reinier Castelein, voorzitter van De Unie, vertelt naar aanleiding van zijn boek 'Welzijn is de nieuwe welvaart hoe hij dat voor zich ziet. Nederland kan een leidende rol vervullen in de transitie, die wereldwijd plaatsvindt. Door robotisering, automatisering en digitalisering is er meer ruimte voor vrije tijd en zingeving en meer behoefte aan (om)scholing. Het werk vernieuwt zich en vraagt om herverdeling en een flexibelere aanpak. De oude definities van werk en inkomen zijn aan vernieuwing toe en vragen om innovatief beleid. In de participatiesamenleving, zoals Reinier Castelein zich die voorstelt, is er ruimte voor Welzijn voor iedereen.

Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland, geeft op basis van actueel onderzoek een inkijkje in het werken van morgen. Over de zoektocht naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk in onze samenleving en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk. 

De wereld (van werk) verandert fundamenteel en in rap tempo. Organisaties en HR worden uitgedaagd om wendbaar te blijven en HR-beleid aan te passen aan de nieuwe realiteit. Tijdens deze interactieve masterclass staan mondiale en nationale ontwikkelingen centraal die direct impact hebben op het werk van vandaag en morgen. Zonder de waarheid in pacht te hebben, wil de visie van Marjolein van inspirerende waarde zijn in het denkproces over werk. De aanwezigen worden meegenomen in de vier grote ontwikkelingen die van invloed zijn op de wereld en de manier waarop we werken.

De vier grote thema’s:

Demografie
Er zijn steeds meer mensen op de aarde, zij leven echter niet in het westen. Een ander gegevens is dat de mens steeds ouder wordt, de baby’s die nu in Japan geboren worden, bereiken eenvoudig de leeftijd van 100 jaar. Iedere week dat een kind later wordt geboren wordt het een weekend ouder. Dit betekent iets voor de manier waarop we ons leven inrichten.

Technologie
Technologische ontwikkelingen maken dat de computer veel van onze werkzaamheden kan overnemen. We zien dat nu in het middensegment. Er verdwijnt veel werk, maar er komt ook veel voor terug. Dit is een van de meest dominante thema’s in de media op dit moment. En wat te denken van 21st century skills.

Mondialisering
De wereld is een dorp, elke gehucht kan het middelpunt van de wereld zijn. Netwerk denken is in opkomst, in welke vorm dan ook, een voorwaarde is kennis van en toegang tot het web, mbv digitale tools. Connected zijn wordt net zo belangrijk als schoon drinkwater. En geopolitiek speelt “weer” een rol.

Duurzaamheid/ Cabon Footprint
Planet, hoe putten we de aarde niet uit? Wat komt er voor fossiele brandstof in de plaats?
Profit, wat is groei? wat is de waarde van aandeelhouders van de toekomst. Is het bestaande model houdbaar?
People, waar het people betreft zijn we hard op zoek wiens verantwoordelijkheid het is om in ( eigen) welvaart en welzijn te voorzien.
Als belangrijk uitgangspunt geldt dat we vinden dat ons land gebaat is bij een welvarende economie, waar bedrijven blijven en zich vestigen en waar medewerkers participeren.

 

mr Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges, is Member of the Advisory Board voor de Webster University, lid van de commissie arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW, bestuurslid stichting Champs on Stage en bestuurslid van Stichting Axios AJAX Challenge.       

Reinier Castelein is voorzitter van De Unie, dé vak- en netwerkorganisatie van Nederland voor het midden en hoger personeel. Reinier begon zijn carrière in het internationale hotelwezen. Daarna maakte hij de overstap naar Air France KLM. In 2012 werd hij benoemd tot voorzitter van De Unie. Door een onafhankelijke koers te varen bracht hij nieuwe elan in het polderlandschap. Hij maakte zich los van de machtige vakcentrales. Bevrijd uit het keurslijf van het ‘oude denken’ ontwikkelde hij De Unie tot een innoverende vakorganisatie, die haar leden en haar achterban weer zelf laat beslissen              

 En natuurlijk ontmoet je, veel vakgenoten en relaties op dit event.


Meld je nu aan voor een event vol kennis en inspiratie!

Programma

16.00 uur Ontvangst & registratie NVP-ontmoetingsplein dat voorafgaand plaatsvindt. Je bent ook hier van harte welkom voor het ontmoeten van nieuwe leden en en het in gesprek gaan met de verschillende NVP-geledingen.

16.30 uur Ontvangst & registratie NVP-futurevent
17.00 uur Welkom
17.15 uur Reinier Castelein : Welzijn is de nieuwe welvaart
17.50 uur Marjolein ten Hoonte : Een nieuwe definitie van werken
19.10 uur Afsluiting
19.15 uur Borrel (met hapje)

Ben je een nieuw lid? Meld je dan ook aan voor het NVP Ontmoetingsplein voorafgaand aan dit event. Klik hier voor meer informatie.  

Locatie

De Unie
Multatulilaan 12
4103 NM Culemborg

Meer informatie

Kosten
Voor NVP-leden, Randstadrelaties, CHRP en NVP-relaties zijn er aan deelname geen kosten verbonden. Geïnteresseerden betalen € 50.

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-plaza.nl. Je kunt je ook laten vervangen door een collega. Als je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,- in rekening gebracht.

 

Aanmelden via de website is niet meer mogelijk. Er zijn nog wel een aantal plaatsen beschikbaar. U bent van harte welkom, meld u aan via een e-mail aan Dorien Exalto - activiteiten@nvp-plaza.nl en vermeld hierbij of u wel of niet lid bent van de NVP. 

Onze partners