27/06
2022

Online ALV

Locatie

Online van 18.30-20.00 uur

Organisator
Bestuur & Bureau NVP
Doelgroep
0 PE

In deze (online) ALV stellen we de jaarcijfers over 2021 vast en leggen we een tweetal verplichte wijzigingen op de statuten aan jullie voor die verplicht zijn in het kader van de WBTR

De agenda van de bijeenkomst is als volgt:

 1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda
 2. Goedkeuring notulen ALV 24 januari 2022 (Bijlage 1)
 3. Financiën
  • Vaststellen Jaarrekening 2021 (Bijlage 2)
  • Update financiën 2022 (Bijlage 3)
 4. Goedkeuren aanpassing statuten in het kader WBTR (Bijlage 4)
 5. Ontwikkelingen NVP
 6. Aftreden Mey Mey Wijsenbek als bestuurder
 7. W.v.t.t.k.
 8. Sluiting

De agenda en de stukken zijn via het besloten deel van de website te downloaden via Mijn NVP>Artikelen>NVP Bibliotheek>ALV Stukken>ALV 27 juni 2022

 

Locatie

Online van 18.30-20.00 uur

Onze partners