13/06
2017

Workshop STECR werkwijzer arbeidsconflicten (NVP)

0 PE

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE punten

Op 13 juni 2017 geeft Thom Wildeboer, Directeur STECR en tevens Lector van Capabel Hogeschool, de workshop 'STECR werkwijzer arbeidsconflicten'. Waarin hij ingaat op de inhoud van de STECR-werkwijzer. Tijdens de workshop is er gelegenheid tot discussie.

Het gebruik van professionele standaarden, richtlijnen, protocollen wordt steeds belangrijker omdat deze aspecten (meestal) professionele en vaak ook juridische gevolgen hebben. Zo zijn er in de gezondheidszorg talloze protocollen en richtlijnen die gevolgd moeten worden. Maar ook in het werkveld van sociale zekerheid moeten bedrijfs- en verzekeringsartsen bij WVP-gevallen er verplicht gebruik van maken. Deze standaarden, richtlijnen en protocollen worden in de ‘Beleidsregels beoordelingskader poortwachter’ uitdrukkelijk beschreven. De STECR-Werkwijzers worden daarbij ook expliciet genoemd.

STECR, Expertisecentrum Participatie, heeft verschillende werkwijzers ontwikkeld en uitgegeven, waaronder ook de STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten (versie 6, 2014). De werkwijzer wordt onder andere door UWV gebruikt als één van de bronnen bij de beoordeling of de werkgever een loonsanctie moet worden opgelegd. Ook de rechter gebruikt de werkwijzer dikwijls in ontslagzaken en voor de tuchtrechter is het ook een regelmatig gebruikt instrument om te beoordelen of de bedrijfsarts al dan niet juist handelde bij, in dit geval, arbeidsconflicten.

Inhoud

  • STECR als expertisecentrum
  • STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten
  • WWZ en Jurisprudentie
  • Juridische haken en ogen
  • De rol van HRM

 Meer informatie en aanmelden >

Programma
Meer informatie
Annuleringsregeling

Onze partners