28/01
2019

Blue, white of grey collars. Hoe diep is het water wanneer het gaat om zinvol werk?

Werk heeft belangrijke zingevende functies en heeft daardoor een potentieel positief effect op het leven van mensen: het biedt idealiter een inkomen, het zorgt voor sociaal contact, het geeft meer zin en regelmaat aan het leven en het draagt potentieel bij aan iemands eigenwaarde en welzijnsgevoel. Of en waarom mensen hun werk als zinvol ervaren, is dan ook van oudsher een belangrijk vraagstuk in het arbeidspsychologisch en -sociologisch onderzoek. Peggy de Prins, David Stuer en Ans de Vos zoomen in dit artikel in op de vraag welke verschillen bestaan in de gradatie en de determinanten van zinvol werk voor drie beroepsgroepen: de blue, white en grey collars. Waar de termen ‘blue en white collars’ algemeen bekend zijn, is dat veel minder het geval voor de term ‘grey collars’. Het gaat stereotiep om de ‘grijze pakken’, om de kader- of de leidinggevende functies. Hoe diep of ondiep is het water tussen deze drie groepen wanneer het gaat om percepties van zinvol werk? 

Lees het volledige artikel op Tijdschrift voor HRM

 

Photo by Manasvita S on Unsplash

Onze partners