14/09
2015

Oproep: HRM’ers gezocht voor interview over visie op en rol bij HR-gerelateerd onderzoek

Als HRM’er ben je betrokken bij HR-onderzoek, zoals engagementonderzoek, evaluatie van HR-beleid en ontwikkel-/md-trajecten, inzetbaarheidsonderzoek, HR-analytics e.d. Wil jij je ervaring hiermee delen en ben je ook benieuwd hoe andere organisaties onderzoek inzetten om de effectiviteit van HRM te verhogen?

Samen met Tilburg University voert de Hogeschool van Amsterdam promotieonderzoek uit naar de rol van onderzoek binnen de HRM-praktijk. We zijn voor interviews hierover op zoek naar HRM’ers (werkzaam op een HR-afdeling, of extern/zzp) die betrokken zijn bij HR-onderzoek. Betrokkenheid (nu of in het verleden) kan zijn: een rol als (mede)opdrachtgever voor HR-onderzoek, het zelf uitvoeren van onderzoek (data verzamelen, interviews afnemen, groepsgesprekken voeren, data-analyse, etc.) en/of het vertalen van onderzoeksresultaten naar de eigen werkpraktijk en het werken met de resultaten.

Deelname bestaat uit een interview van een half uur tot een uur op een door jou gekozen locatie. De informatie wordt anoniem verwerkt. Het interview richt zich op je rol als HRM’er bij HR-onderzoek, welke onderzoeksactiviteiten je uitvoert (of uitvoerde), op welke wijze je gebruik maakt van onderzoeksresultaten en hoe je denkt over het nut en de noodzaak van onderzoek voor effectief HR-beleid.

Ervaring leert dat geïnterviewd worden vaak leidt tot reflectie en daarmee nieuwe inspiratie levert voor de eigen werkpraktijk. Je ontvangt in een latere fase bovendien een interessante benchmark over welk HR-onderzoek vakgenoten en organisaties inzetten, hoe ze dit inzetten, hoe ver en hoe succesvol ze daarin zijn.

Ben je geïnteresseerd of ken je iemand voor wie dit interessant is mail mij (Luca Lopes) dan via l.lopes@hva.nl.

Onze partners