06/03
2017

CHRP klaar voor flinke groei

Laat jij je ook certificeren?

Honderden HR-professionals CHRP gecertificeerd, dat is de ambitie waar de NVP de komende jaren aan werkt. Het afgelopen jaar is gewerkt aan verbetering van het keurmerk CHRP  en de NVP-kwaliteitsregeling is er nu klaar voor om flink te groeien. Inhoudelijk is de CHRP een prima regeling, alleen werd ruim een jaar geleden duidelijk dat de organisatie van het certificeringsproces niet goed functioneerde. Dan hebben wij het niet over de enthousiaste vrijwilligers die zich hebben ingespannen voor het opzetten van de regeling, het promoten van CHRP en het verzorgen van assessments. Nee, er ging te veel tijd zitten in het organiseren en de administratieve afhandeling van de certificatie. Achter de schermen bleek de opzet van de regeling bijzonder inefficiënt en foutgevoelig.

Certificeren is een vak
Een beroepsvereniging kan zich prima buigen over de inhoud van een regeling (waar moet een gecertificeerde HR-professional aan voldoen?) en de assessments van kandidaten, maar de organisatie en de administratieve uitvoering van een certificatieregeling willen we aan professionals in certificeren overlaten. Certificeren is een vak. Onder het mom van “NVP de inhoud en een certificerende instelling (CI) de organisatie” werkt NVP nu samen met de CI Certification & Registration of Professionals (CRP).

Laat je certificering niet verlopen
Binnenkort ontvangen CHRP'ers die nog niet zijn overgestapt naar het nieuwe CHRP-register, van CRP, een uitnodiging dat te doen. Meld je je voor voor 1 juli a.s. aan dan profiteer je van geen aanmeldkosten (overstappen kan tot en met 31 december 2017).

Ben jij straks ook een Certified HR Professional?
De inzet van CRP betekent dat wij onze handen vrij hebben om aan de promotie van CHRP te werken en een goed professionaliseringsaanbod voor CHRPers te verzorgen. Daar is de beroepsvereniging NVP voor!

Dus laat je CHRP certificeren en:

  • werk permanent aan je professionele ontwikkeling
  • stel je toetsbaar op
  • en onderscheid jezelf met een kwaliteitskeurmerk.

NVP subsidieert jouw certificering in 2017
Meld je dit jaar aan om je CHRP te laten certificeren. In 2017 stimuleert de NVP jouw certificering door een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Kijk wat dat voor jou betekent en hoe je CHRP wordt op: https://nvp-plaza.nl/certificering-chrp

CHRP-evenement 28 september 2017
Op 28 september a.s. spreken Marjolein ten Hoonte en Reinier Castelijns op ons CHRP-evenement. Dit gratis evenement is toegankelijk voor iedereen die bezig is met de uitdagingen van de toekomst.

Onze partners