06/04
2017

Meepraten over: Vertrouwen

NVP magazine Personeelbeleid organiseert een ronde tafeldiscussie over het organiseren van vertrouwen. In het meinummer van het blad publiceren we een artikel over dit onderwerp. De discussie vindt plaats onder leiding van Auke Klijnsma. We zijn op zoek naar HR-professionals die over dit onderwerp willen meepraten!

Auke: “Voorafgaand aan deze discussie heb ik veel gesproken en gelezen over dit onderwerp. Op basis van alle input kom ik tot drie conclusies die ik als uitgangspunt wil gebruiken als we met elkaar aan tafel gaan:

  • Vertrouwen is efficiënt, omdat controle duur is
  • Vertrouwen is nodig om mensen in hun kracht te zetten en dus productief te krijgen
  • Vertrouwen is niet naïef

Het idee is om tijdens de ronde tafel een slag dieper te gaan. De gedachte is om uit te gaan van een organisatie die vol vertrouwen is (dit in navolging hoe John Rawls het onderwerp rechtvaardigheid heeft uitgediept).

Het vraagstuk dat we dan willen behandelen is: hoe zouden wij in een organisatie vol vertrouwen omgaan met beoordelen en beoordelingsinstrumenten, belonen en met het arbeidscontract. Het lijkt de redactie interessant om de discussie op deze manier aan te gaan.”

De discussie vindt plaats op woensdag 26 april van 10.00 tot 12.00 uur bij FC Klap, ’s Gravelandseweg 51, Hilversum.

Zin om mee te praten? Stuur een e-mail naar: simone@fcklap.nl

Onze partners