Logo

Geen verbod op een automatisch leeftijdsontslag bij de AOW-gerechtigden

Geen verbod op een automatisch leeftijdsontslag bij de AOW-gerechtigden

13 jul 2023
Oudere werknemer.png

Er komt geen verbod op een automatisch leeftijdsontslag bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.

Dat schrijft minister van Gennip in een overzicht van de toezeggingen en moties over de Seniorenkansenvisie. Tijdens het Commissiedebat Arbeidsmarktbeleid van 13 april jl. had het lid Den Haan vragen gesteld over het automatisch leeftijdsontslagbeding.

Hoewel in veel cao’s wel een automatisch leeftijdsontslag is opgenomen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, staat dit doorgaans niet in de weg bij het maken van afspraken om daarna door te werken, schrijft van Gennip. Ze roept werkgevers op om hierover in gesprek te gaan en de mogelijkheden te onderzoeken.

Seniorenkansenvisie moet beeld oudere werknemer veranderen

Naast het overzicht stuurt Van Gennip een eerder aan de Tweede Kamer verzonden brief over de Seniorenkansenvisie naar de Eerste Kamer. De visie bevat een aantal maatregelen om de positie van senioren op de arbeidsmarkt te verbeteren.

Zo moet onder andere de beeldvorming van oudere werknemers door de maatregelen veranderen. Om te kijken hoe dit kan, worden overlegtafels georganiseerd. Naar aanleiding van de motie Van Haga/Léon de Jong onderzoekt de regering of de arbeidskosten van 55-plussers verlaagd kunnen worden.

Pilot objectief assessment

Ook is een pilot gestart waarbij een werkzoekende 55-plusser zelf een objectief assessment inzet aan het begin van het sollicitatietraject (in plaats van dat dit pas later in het traject door een werkgever wordt ingezet). De focus wordt hiermee verlegd naar vaardigheden in plaats van leeftijd en arbeidsverleden. De oudere werknemer wordt zo geholpen zich beter te presenteren. Daarnaast is een zij-instroomprogramma voor de Rijksoverheid gestart om de instroom van senioren bij de overheid te verbeteren.

Naar aanleiding van de motie Den Haan/Paternotte heeft Van Gennip onderzocht of het mogelijk is om het eenvoudiger te maken om door te werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De minister schrijft dat er geen wettelijke belemmeringen zijn om werknemers door te laten werken na een leeftijdsontslag. Er geldt al een lichter arbeidsrechtelijk regime voor AOW-gerechtigde werknemers, maar veel werkgevers weten dit niet. Er komt daarom meer voorlichting hierover, vooral in kraptesectoren, zoals onderwijs, zorg, ICT, klimaat en energietransitie.

Met het actieplan arbeidsmarktdiscriminatie wordt ook leeftijdsdiscriminatie verder aangepakt. Onderdeel hiervan is het wetsvoorstel Toezicht op gelijke kansen bij werving en selectie. Zo verplicht het wetsvoorstel werkgevers en intermediairs om aan te tonen dat zij bij werving en selectie rekening houden met gelijke kansen.

Het actieplan Dichterbij dan je denkt is gelanceerd. Dit plan is gericht op het benutten van de kansen die de krappe arbeidsmarkt biedt aan mensen die langs de kant staan. Werkgevers worden aangespoord om vier wervingsmethoden te gebruiken die deze doelgroep aan passend werk kunnen helpen: Open Hiring, innovatieve manieren van matching zoals laagdrempelige meet & greets, leerwerktrajecten, jobcarving en functiecreatie.

Intensieve begeleiding en matching oudere werknemer

Andere maatregelen in de Seniorenkansenvisie zien op intensieve begeleiding en matching, onder andere via UWV, gemeenten en Regionale Mobiliteitsteams (RMT's) en binnen het plan Dichterbij dan je denkt. Ook is er aandacht voor scholing, duurzame inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. Zo is het tijdelijke scholingsbudget voor WW-gerechtigden vanaf 2023 structureel gemaakt. Het scholingsbudget is beschikbaar voor WW’ers die een zwakke of matige werkhervattingskans hebben en daardoor een grote kans hebben op langdurige werkloosheid.

Daarnaast is de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) ingegaan. De MDIEU beoogt zoveel mogelijk mensen in staat te stellen gezond werkend hun pensioen te bereiken. In de periode 2021 tot en met 2025 is voor de MDIEU bijna € 1 miljard beschikbaar.

Bron: XpertHR

Onze partners