Logo

Tijdschrift voor HRM

Brug tussen kennis en beleid   

De NVP en het Tijdschrift voor HRM versterken elkaar. De NVP is premium partner van het Tijdschrift voor HRM. In het Tijdschrift worden artikelen gepubliceerd waaraan gefundeerde kennis ten grondslag ligt en waarin handreikingen voor de beleidsontwikkeling van personeelsmanagement worden gegeven. Hiermee wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de professionalisering van het vakgebied. De NVP is hét netwerk voor HR-professionals die zich bezig houden met personele vraagstukken. De vereniging maakt zich sterk voor de vakontwikkeling van haar leden en is daarom voortdurend actief om haar leden zo goed mogelijk te informeren. Het Tijdschrift voor HRM sluit dan ook naadloos aan bij de doelstellingen van de NVP.

Database gratis voor leden NVP

NVP-leden kunnen de database van Tijdschrift voor HRM kosteloos raadplegen (log in in de website van NVP,  via mijn NVP & Ledenaanbod). Deze database bevat artikelen, columns en boekbesprekingen vanaf 2000. Alle bijdragen zijn vrij te downloaden, te verspreiden en te gebruiken. NVP-leden kunnen zich ook opgeven voor de nieuwsbrief van het Tijdschrift voor HRM.

Onze partners