Logo

Over NVP

NVP wil als onafhankelijke HR-autoriteit het vakinhoudelijke debat voeden en voeren met nieuwe inzichten en haar leden verrassen met kennis en inspiratie. Dat doen we door de spil van het netwerk voor HR-professionals te zijn. Een netwerk dat staat voor hoge kwaliteit, voor innovatie en uitdaging.

We zijn er voor:
• ­(aankomende) HR-professionals en vakontwikkelaars die vooruit willen, de beste in hun vak willen zijn
• ­partners die toegang willen hebben tot het beste uit het HR-vak, qua kennis en mensen
• ­(aankomende) HR-professionals die bewust en zonder vrijblijvendheid voor een lidmaatschap kiezen: bij NVP kom je iets halen én iets brengen

Vertrouwd, verbindend en verrassend

We zijn er voor en door de HR-professionals. Zonder winstoogmerk, met integriteit. Wij kennen het vak - zowel de theorie als de praktijk, en we kennen de mensen - zowel hun vragen als ambities. We willen verbinden. Praktijk met theorie, ontwikkelaars met uitvoerders en leden met leden. Altijd vanuit het gemeenschappelijke belang en op basis van wederkerigheid. Je komt niet bij ons om alleen jezelf vooruit te helpen, maar ook elkaar. We geloven in de professionele ontwikkeling van onze leden en van ons vak. En we geloven ook dat dat niet vanzelf komt, maar door ons geïnitieerd moet worden: kennis is niets zonder actuele inzichten, expertise moet gedeeld worden, opinies stimuleren vooruitgang.

Zo werkt NVP

NVP heeft een landelijk bestuur dat gevoed en beïnvloed wordt door de Algemene Leden Vergadering, en een ondersteunend Netwerkksecretariaat.

Download de statuten van NVP

En zo werken we samen

NVP maakt via de European Association for People Management (EAPM) deel uit van het internationale netwerk van zusterverenigingen. EAPM organiseert een tweejaarlijks congres en stimuleert onderzoek op het terrein van internationaal personeelsbeleid.

Onder de naam HRZON werkt NVP binnen het M&O domein samen met BABF, INPUT, LVSC, NOBCO, NOBTRA, NOLOC, NVO2, NVvA en Recruiters United. Het doel van HRZON is om het M&O vak verder te professionaliseren, te positioneren en te profileren.

Onze partners