Logo

Over NVP

NVP is dé onafhankelijke beroepsvereniging die de belangen behartigt van de aangesloten HR-Professionals. Daarnaast voeren we het vakinhoudelijke debat en voeden we onze leden met nieuwe inzichten en verrijken hen met kennis en inspiratie.

Dat doen we door:

  1. Netwerkmogelijkheden: NVP is dé spil in het netwerk van HR-Professionals. Een netwerk dat staat voor kwaliteit en ontwikkeling.
  2. Kennisuitwisseling en professionalisering: NPV biedt een platform om kennis en ervaring uit te wisselen. Dat doen we door het organiseren van bijeenkomsten, trainingen en via onze communicatiemiddelen waaronder website, magazine en nieuwsbrieven.
  3. Vertegenwoordiging van het HR-vak: we bevorderen het imago en de reputatie van ons vak en benadrukken het belang ervan bij het grote publiek, de media en andere belanghebbenden. We spelen bovendien een rol in de bewustwording over specifieke onderwerpen binnen ons vakgebied.
  4. Belangenbehartiging: we vertegenwoordigen de belangen van onze leden. We streven naar het behoud en de verbetering van de professionele normen, waarden en rechten, en lobbyen bij de overheid en andere relevante instanties om invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving die van invloed is op het HR-vak.
  5. Kwaliteitsborging: we stellen normen en richtlijnen op ter bevordering van de kwaliteit van de uitoefening van het HR-vak.

We zijn er voor:

• ­(aankomende) HR-professionals en vakontwikkelaars die vooruit willen, de beste in hun vak willen zijn
• ­partners die toegang willen hebben tot het beste uit het HR-vak, qua kennis en mensen
• ­(aankomende) HR-professionals die bewust voor een lidmaatschap kiezen: bij NVP kom je iets halen én iets brengen

Zo werken we:

NVP heeft een landelijk bestuur dat gevoed en beïnvloed wordt door de Algemene Leden Vergadering, en een ondersteunend Netwerkksecretariaat.

Download de statuten van NVP

En zo werken we samen:

NVP maakt via de European Association for People Management (EAPM) deel uit van het internationale netwerk van zusterverenigingen. EAPM organiseert een tweejaarlijks congres en stimuleert onderzoek op het terrein van internationaal personeelsbeleid.

Onze partners