Logo

Code Sociale Veiligheid

In maart 2024 hebben we de NVP code sociale veiligheid gelanceerd. De code is opgesteld speciaal voor alle HR-professionals in Nederland. Ons doel is om HR-professionals (met name binnen het MKB) houvast te bieden in het uitvoeren van taken rondom sociale veiligheid en het uitrollen van beleid en cultuur rondom sociale veiligheid.

De NVP code sociale veiligheid legt de basisprincipes vast voor het creëren en behouden van een gezonde, sociaal veilige, respectvolle en inclusieve werkomgeving. Het document biedt jou als HR-professional richtlijnen voor het ontwikkelen van beleid, het vormgeven van cultuur en het uitvoeren van taken met betrekking tot sociale veiligheid.

Lees hier het artikel over de code sociale veiligheid wat in maart in het NVP Magazine verscheen. 

Voorkant NVP Code Sociale Veiligheid brochure Irene en Raymond

Onze partners