Logo

SALARIS VERMELDEN IN VACATURE: VERPLICHT?

SALARIS VERMELDEN IN VACATURE: VERPLICHT?

14-08-2022
Blog salaris in vacature tekst.jpg.jpg.webp

'Vanaf 1 augustus is het in Nederland verplicht om het salaris in vacatureteksten te vermelden.' Dit gerucht circuleert op internet nu de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking is getreden.

Maar klopt het wel? Is het inderdaad zo dat we als werkgever worden verplicht om het salaris in vacatureteksten te vermelden?

Laat ik met de deur in huis vallen. Het gerucht is niet waar. Het is (nog) niet verplicht om het salaris in vacatureteksten te zetten. Toch doet dit verhaal wel de ronde op diverse (social) media, vaak gepost door commerciële partijen. Ook krijg ik er steeds meer vragen over in mijn inbox of tijdens trainingen die ik geef. Waar gaat het mis? Waarom roepen mensen dat het verplicht wordt om het salaris te vermelden terwijl dit niet zo is? Als je het mij vraagt is de foute berichtgeving een oppervlakkige, overhaaste interpretatie van de nieuwe Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze wet is per 1 augustus 2022 ingegaan.

Doel en wijzigingen wetgeving
Het doel van de richtlijn is het transparanter en beter voorspelbaar maken van de inhoud van werk. In een factsheet van Rijksoverheid is te lezen dat de grootste wijzigingen betreffen:

  • uitbreiding informatieverplichting
  • kosteloze scholing
  • verzoek om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden
  • geheel of grotendeels onvoorspelbare arbeid
  • verbod op nevenwerkzaamheden ingeperkt

Het (ver)melden van het salaris valt onder onderwerp 1, uitbreiding informatieverplichting. Nu was het al verplicht (artikel 7:655 BW) om het loon en de uitbetalingstermijn te melden aan de medewerker. Dit is van toepassing als het loon niet vaststaat. Dus als het afhankelijk is van de uitkomsten van het werk, de aangeboden arbeid per dag of per week, bij een stukprijs en de tijd die redelijkerwijs bij de uitvoering komt kijken. Ik hoor je denken: ‘dus er is toch een meldingsplicht?’ Nee, niet in de vacaturetekst in elk geval. Het vermelden van het loon zoals net omschreven moet wel binnen 1 week na de eerste werkdag aan de werknemer worden doorgegeven. Maar dit hoeft níét per se in de vacaturetekst opgenomen te worden.

In zoverre geen wijzigingen. Wat is er dan wel anders? Per 1 augustus is er door de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wel iets bijgekomen als je kijkt naar loon. Namelijk dat het loon mét inbegrip van het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen ervan, de wijze en frequentie van uitbetaling aan de medewerker moet worden gemeld. Ook dit moet binnen een bepaalde periode gemeld worden. Een werkgever moet binnen 1 maand na de eerste werkdag aan die informatieplicht voldoen. Toch verandert er door die toevoeging in de wet helemaal niks als het gaat om het vermelden van een salaris in een vacaturetekst.

Veel onduidelijkheid
Dat er veel berichten circuleren dat het vermelden van het salaris verplicht zou zijn, kan ik niet alleen aan de commerciële partijen wijten. Ik vind de communicatie vanuit de Rijksoverheid enigszins tegenstrijdig en vooral onduidelijk. Om maar te beginnen met het feit dat de naam van de wet het woord richtlijn bevat. Aan een wet moet je je houden, een richtlijn beschrijft wat er onder goed professioneel handelen wordt verstaan. Daar raak ik al in de war. En dan is er nog het wollige taalgebruik dat door de Rijksoverheid wordt gebruikt. Er is bijna geen touw aan vast te knopen en dit terwijl de wet (onder andere) voor transparantie staat.

En dan is er meer. Er ligt nog een voorstel van de Europese Commissie, over beloningstransparantie. Dit voorstel moet waarborgen dat vrouwen, mannen en non-binaire personen in de EU voor gelijke arbeid gelijk worden beloond. Voordat dit voorstel er doorheen is duurt het nog even. Het komt erop neer dat werkgevers in een gepubliceerde vacature of vóór het sollicitatiegesprek informatie moeten geven over het aanvangssalaris of aanvangsschaal van de beloning.

Hoe dan ook hoop ik dat ik het deel van de nieuwe wet inzake salarisvermelding in de vacaturetekst enigszins helder heb weten uit te leggen. En dat duidelijk is dat er in Nederland dus géén verplichting is voor een salarisvermelding in de vacaturetekst. Toch kan ik het niet laten om te zeggen: ‘doorbreek (toch) het salaristaboe’. Want of het nu verplicht of niet verplicht is, het vermelden van een concreet salaris in vacatureteksten levert je als werkgever of wervingsorganisatie veel op. Zo blijkt uit diverse onderzoeken dat:

💰 78% van werkzoekenden aangeeft dat zij minder snel solliciteert als het salaris in de vacaturetekst mist.
💰 26% van werkzoekenden afhaakt als er vaag wordt gedaan over salaris. Denk aan termen als ‘marktconform’ of ‘concurrerend’ salaris.
💰 55% van de Nederlandse beroepsbevolking een goed salaris als een belangrijke reden noemt bij de keuze voor een werkgever.
💰 35% van de recruiters aangeeft dat salarisvermelding in de vacaturetekst tijd bespaart in het recruitmentproces.

NB. Meer van dit soort handige feiten en cijfers over vacatureteksten vind je op de website www.nicol.nl. Dus... niet verplicht, wel verstandig. Hoe ga jij om met het salaris in de vacaturetekst? Vermeld jij het salaris concreet, waarbij je exact het aantal euro’s vermeldt? Kies je voor een range? Of ga jij nog voor de vage termen zoals een ‘marktconform’, ‘passend’ of ‘concurrerend salaris’? En waarom?

Nicol Tadema

Reacties

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie

Onze partners