Logo

Samenwerking Hogescholen


Hogescholen en NVP Netwerk voor HR-professionals kunnen elkaar en het HRM-veld versterken. 

Het volgende hebben wij elkaar te bieden:

 • Werken vanuit een nauwe samenwerking tussen uitvoeringspraktijk het onderwijs en het lectoraat HRM aan onderwijsontwikkeling en -uitvoering, uitwisseling, afstemming, scholing en deskundigheidsbevordering zodanig, dat Hogescholen en NVP blijven aansluiten bij de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot arbeid.
 • Gezamenlijk vormgeven aan professionalisering, competentieontwikkeling, scholing en deskundigheidsbevordering van medewerkers respectievelijk leden van de Partijen.
 • In stand houden en realiseren van een actuele en aantrekkelijke opleiding op het terrein van HRM, die aansluit bij de praktijk en daarmee aansluiting tussen opleiding en werkveld verbetert.
 • Wederzijds informeren over vacatures, stagemogelijkheden en onderzoekstrajecten.

Vormen van samenwerking (maatwerk):

 1. Het organiseren van gezamenlijke kennisbijeenkomsten, workshops, conferenties en symposia voor/door docenten, studenten en HR-professionals.
 2. De mogelijkheid voor studenten om een stage- of (afstudeer)opdracht te verkrijgen.
 3. De mogelijkheid tot het deelnemen aan NVP-bijeenkomsten door HRM-docenten en -studenten.
 4. Verzorgen van gastcolleges door leden van de NVP aan studenten van de Hogeschool en als co-docenten inbrengen van praktijkervaringen bij onderdelen van lesprogramma’s.  
 5. Een buddyproject waarbij studenten in een vroeg stadium in direct contact komen met het werkveld. Hierdoor wordt de theorie direct ondersteund door verhalen/ervaringen uit de praktijk.
 6. Het betrekken van de NVP bij de eindexamens.
 7. Het betrekken van studenten en docenten bij initiatieven van NVP.
 8. Faciliteren van de samenwerking tussen de Hogeschool en NVP door het beschikbaar stellen van ruimtes en/of catering.
 9. De NVP en de Hogeschool maken in onderling overleg gebruik van elkaars media zoals het uitwisselen van informatie en logo’s voor de promotie van activiteiten.
 10. Korting op NVP-lidmaatschappen voor studenten en alumni.
 11. Korting en flexibiliteit voor docenten door een NVP-bedrijfslidmaatschap.

Onze partners