Logo

Internationaal

Internationale HR-managers en HR-professionals met internationale activiteiten ontmoeten elkaar bij de community Internationaal. Mensen die vaak alleen en onder tijdsdruk hun weg moeten zien te vinden, waardoor de nadruk te vaak op de technische details in plaats van beleidsaspecten ligt. Daarom organiseren we lezingencycli en andere bijeenkomsten waar van elkaar geleerd kan worden. De onderwerpen worden geselecteerd op basis van belangstellingsregistratie, spontane reacties en jouw inbreng. Waarbij zowel de beleidsmatige en strategische aspecten als de praktische implementatie en uitvoering aan de orde komen.

Je kunt ons bereiken via info@nvp-hrnetwerk.nl en 033 247 34 81

Het team Internationaal bestaat uit:

  • Hans Brouwer
  • Prekash Ramsingh
  • Lucas van Wees

Onze partners