Logo

Ouderschapsverlof: vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen

Ouderschapsverlof: vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen

14 sep 2022
ouderschapsverlof.png

Hoe zit het tijdens het (betaald) ouderschapsverlof met de opbouw van vakantiedagen, vakantiegeld en pensioen? En mag een werknemer betaald ouderschapsverlof aanvullen door vakantiedagen te laten uitbetalen? Lees de antwoorden op deze vragen.

1. Bouwt de werknemer vakantiedagen op tijdens onbetaald ouderschapsverlof?

De werknemer bouwt over de uren onbetaald ouderschapsverlof geen vakantie op. De werknemer ontvangt dan namelijk geen loon en de vakantieopbouw is daaraan gekoppeld. Dit is anders als de werkgever het loon doorbetaalt over de opgenomen uren ouderschapsverlof. In dat geval ontvangt de werknemer wel loon en bouwt de werknemer wel vakantiedagen op.

2. Bouwt de werknemer vakantiedagen op tijdens het betaald ouderschapsverlof?

Ja, over het betaald ouderschapsverlof, dat opgenomen kan worden vanaf augustus 2022, bouwt de werknemer wel vakantiedagen op. Tijdens het ouderschapsverlof heeft de werknemer weliswaar geen recht op loon, maar in de wet wordt een uitzondering gemaakt voor onder meer het betaald ouderschapsverlof. Dat geldt in elk geval voor de wettelijke vakantiedagen. Over de bovenwettelijke vakantiedagen kunnen afspraken zijn gemaakt in de toepasselijke cao.

3. Bouwt een werknemer die betaald ouderschapsverlof opneemt vakantiegeld op?

Een werknemer bouwt over de uitkering (of het salaris dat de werknemer ontvangt) tijdens het betaald ouderschapsverlof vakantiegeld op.

4. Hoe zit het met de pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof?

Over het betaald ouderschapsverlof vindt meestal pensioenopbouw plaats, maar in de wet is hierover niets vastgelegd. Of pensioenopbouw plaatsvindt, is afhankelijk van de pensioenregeling. Tijdens onbetaald verlof loopt de pensioenopbouw vaak niet door, maar voor ouderschapsverlof wordt nog wel eens een uitzondering gemaakt. Raadpleeg daarvoor de pensioenuitvoerder. In andere regelingen kunnen werknemers ervoor kiezen de pensioenopbouw voort te zetten, maar dat betalen zij dan zelf.  Als de pensioenopbouw tijdens het ouderschapsverlof doorloopt, moet dit doorgaans wel door de werkgever aan de pensioenuitvoerder worden doorgegeven. Raadpleeg ook daarvoor de pensioenuitvoerder.

5. Mag een werknemer een uitkering betaald ouderschapsverlof aanvullen door vakantiedagen te laten uitbetalen?

Neemt een ouder betaald ouderschapsverlof op, dan ontvangt hij over de opgenomen uren een uitkering ter hoogte van 70% van zijn loon. Werknemers mogen wettelijke vakantiedagen tijdens het dienstverband niet verkopen (art. 7:640 BW). Het is daarom niet mogelijk om de werknemer (fictief) wettelijke vakantiedagen op te laten nemen om de uitkering betaald ouderschapsverlof aan te vullen. Het is wel mogelijk dat de werkgever de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvult tot 100% loon. De werkgever kan werknemers hier ook tegoed uit een persoonlijk keuzebudget voor laten gebruiken (waar in sommige organisaties ook bovenwettelijke vakantiedagen onder vallen).

6. Heeft ouderschapsverlof invloed op een ww-uitkering?

Als ouderschapsverlof korter duurt dan 18 maanden, heeft het lagere inkomen geen invloed op de hoogte van een eventuele ww- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. Ook heeft het verlof geen invloed op de 'wekeneis'. De periode van 36 weken waarbinnen 26 weken gewerkt moet worden, wordt verlengd met het aantal weken verlof.

Bron: XpertHR 

Onze partners