Logo

1 op 4 stagiairs ingezet als goedkope arbeidskracht

1 op 4 stagiairs ingezet als goedkope arbeidskracht

14 okt 2022
Stagiair gebruikt.png

Met het huidige personeelstekort schakelen veel werkgevers maar wat graag stagiairs in.

Uit onderzoek blijkt echter dat één op de vier studenten voelt dat hij vooral wordt ingezet als goedkope arbeidskracht, zonder daar een eerlijke vergoeding voor te krijgen. Bijna één op de vijf studenten vindt dat hij bovendien te veel taken en verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld.

Stagiair is geen goedkope werknemer

Het moge duidelijk zijn: het is niet de bedoeling om een stagiair als goedkope arbeidskracht in te zetten . Een stage moet een scholier of student laten kennismaken met het beroep waarvoor hij een opleiding volgt.

Hoe zorg je er nu voor dat een stagiair adequaat wordt ingezet? Leg allereerst vooraf vast aan welke doelen de student gaat werken en hoe je de student hierin gaat begeleiden. Geef ook aan waarom deze doelen voor het bedrijf van waarde zijn.

Stageovereenkomst sluiten

Sluit een overeenkomst waaruit duidelijk blijkt dat het om een stage gaat. Bij een ‘echte’ (zuivere) stageovereenkomst is het de bedoeling dat de stagiair praktijkervaring opdoet in het kader van een opleiding of studie. De stagiair verricht geen productieve arbeid en ontvangt geen loon. Als stagebedrijf ben je niet verplicht een stagevergoeding te betalen. Wel is het gebruikelijk eventuele kosten (zoals reiskosten) te vergoeden.

Als het gaat om een gemengde arbeidsovereenkomst en praktijk­overeen­komst, dan moet je als werkgever wel loon betalen. In dat geval moet je je ook aan de Wet minimumloon houden.

Stagebedrijf is ook aansprakelijk voor stagiair

Houd er ook rekening mee, dat je als werkgever aansprakelijk kunt zijn als de stagiair betrokken is bij een bedrijfsongeval. Zorg dus voor goede arbeidsomstandigheden. Verstrek beschermingsmiddelen waar nodig en voorkom dat de stagiair uitvalt door overbelasting.

Bron: XpertHR

Onze partners