Logo

Verminder stress op de werkvloer en herken de signalen

Verminder stress op de werkvloer en herken de signalen

21 nov 2022
Werkstress.jpg

Op het gebied van preventie kan HR een belangrijke rol in spelen. Wat kun je vanuit de organisatie doen om werkstress te verminderen en de kans op een burn-out te verlagen?

7 stappen om werkstress te verminderen:

 1. Zorg dat taken en verantwoordelijkheden helder zijn. Check dit ook consequent, bijvoorbeeld in bilaterale gesprekken.
 2. Maak medewerkers bewust van de consequenties van taakonderbrekingen en laat ze hierin zelf verantwoordelijkheid/maatregelen nemen.
 3. Geef medewerkers, waar mogelijk, de ruimte om taken op hun manier te doen of in de volgorde die voor hun het best werkt.
 4. Geef steun aan de medewerker en laat medewerker indien mogelijk participeren in de besluitvorming. Dit verhoogt tevens hun commitment.
 5. Zorg samen met de medewerker dat hij of zij voldoende ontwikkelt om het werk goed uit te kunnen voeren.
 6. Zorg voor voldoende herstelmomenten. Dit is uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid met de medewerker. Thuis dient ook voldoende hersteltijd ingebouwd te worden.
 7. Zorg voor momenten om erkenning en waardering uit te spreken. Vier successen, neem voldoende rust zodat er vervolgens weer met elkaar geknald kan worden.

De signalen van werkstress

Werkgevers en HR zijn vaak van mening dat zij voldoende doen aan de preventie. Vaak laat een medewerker die burn-out raakt, bepaalde signalen zien. Een overzicht:

Lichamelijke symptomen:

 • Hoofdpijn
 • Verhoogd arousal, op scherp staan
 • Buikpijn, maag- en darmklachten
 • Maagzuur
 • Verhoogd cholesterol
 • Verstoorde ademhaling
 • Transpireren
 • Rugklachten
 • Nek- en schouderpijn
 • Chronische vermoeidheid (wellicht ook mede door slecht slapen)
 • Hartritme stoornissen
 • Spierspanningen
 • Hoge bloeddruk
 • Duizelig
 • Oorsuizen
 • Menstruatie- en of potentiestoornis
 • Huiduitslag
 • Haaruitval

Mogelijke mentale/emotionele symptomen gevoel:

 • Sneller geïrriteerd, boos
 • Frustratie gevoelens
 • Verdrietig
 • Achterdochtig, overal iets achter zoeken
 • Gevoel van hopeloosheid, hulpeloosheid en machteloosheid
 • Woede en wrok
 • Gebrek aan concentratie
 • Onrust
 • Niet meer tot rust kunnen gekomen, gejaagd
 • Opzien tegen werkzaamheden, afspraken verschuiven
 • Minder sociaal, minder communicatief
 • Neerslachtigheid
 • Vergeetachtigheid
 • Desinteresse
 • Onberedeneerde angsten
 • Ontevredenheid
 • Depressieve gevoelens
 • Piekeren
 • Besluiteloosheid
 • Onzekerheid, verminderd zelfvertrouwen

Gedragsmatige symptomen:

 • Toename alcoholgebruik, meer roken of andere genotsmiddelen
 • Toename gebruik van slaapmiddelen of overige kalmeringsmiddelen
 • Meer slapen of juist slecht slapen
 • Minder tijd nemen voor jezelf of voor energie-gevende activiteiten
 • Problemen met opstaan
 • Nagels bijten
 • Meer snoepen
 • Meer of minder gaan eten
 • Sneller last hebben van ongelukjes
 • Terugtrekken in ons zelf
 • Steeds meer prikkels zoeken door gevaarlijke activiteiten te ondernemen
 • Steeds meer prikkels vermijden
 • Cynisme
 • Minder of juist meer behoefte aan seks
 • Verminderde productiviteit en efficiëntie
 • Gokken

Gedachten en beelden:

 • Dagdromen, fantaseren, ontsnappen aan de werkelijkheid
 • Angstgedachten
 • Negatieve zelfgedachten: ik ben waardeloos, deug niet, ben niets, kan niets
 • Achterdochtige gedachten: ze doen alles achter mijn rug om, ze zagen de poten onder mijn stoel vandaan
 • Agressieve gedachten: ik word uitgebuit, ik haat mijn werk, ze kunnen me wat
 • Zelfopofferingsgedachten: ik offer me wel weer op, als verder niemand zich verantwoordelijk voelt
 • Perfectionistische gedachten: ik kan pas stoppen als er echt geen fout meer in staat, als ik een fout maak dan deug ik niet
 • Ik voel me net een zoutzak, voel me als een geleipudding die in elkaar zakt, ik ben altijd de pispaal beland nog eens in de goot (beelden)

Interpersoonlijke relaties:

 • Conflicten met collega’s, partner, andere gezinsleden, vrienden
 • Woede of irritatie afreageren op een ander
 • Terugtrekken uit het sociale leven
 • Verminderde belangstelling voor de omgeving

Bron: XpertHR 

 

Onze partners