Logo

Voor werkgevers zonder pensioenregeling gaat er iets veranderen

Voor werkgevers zonder pensioenregeling gaat er iets veranderen

21 nov 2022
Pensioen wetgeving NVP.jpg

Zo’n 10% van de werkgevers heeft geen pensioenregeling voor de werknemers. Een pakket aan maatregelen moet daar verbetering in brengen, waaronder een informatieplicht en een basispensioenproduct.

De Tweede Kamer werkt aan een herziening van het pensioenstelsel. Een van de afspraken is dat het aantal werkenden zonder pensioenopbouw wordt teruggedrongen. Volgens recente cijfers van de SER biedt ongeveer 10% van de werkgevers geen aanvullende pensioenregeling aan. 

Halvering werknemers zonder pensioen

Met het oog op de stelselherziening hebben de sociale partners als doel gesteld dat het aantal werknemers in loondienst zonder pensioenregeling binnen vijf jaar gehalveerd is. Dat staat in een brief die vakbeweging en werkgevers naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In 2025 zal een tussenevaluatie plaatsvinden. Als de halvering niet volgens schema verloopt, stellen de sociale partners voor een nationale pensioenplicht te onderzoeken.

Informatieplicht bij geen pensioen

Maar zover is het nog niet. Om de doelstelling te halen, heeft minister Schouten (Pensioenen) toegezegd een aantal van de voorgestelde maatregelen op te nemen in de nieuwe pensioenwet.

Werkgevers zonder pensioenregeling krijgen de wettelijke plicht om hun werknemers via loonstrook en jaaropgaaf hierover te informeren.

Om een pensioenregeling voor kleine en startende werkgevers makkelijker te maken, gaan de sociale partners een basispensioenregeling opzetten. Dat product moet zo eenvoudig zijn dat een werkgever het zonder pensioenadviseur kan regelen.

Cao-aanbeveling

Nog dit najaar brengt werkgevers en werknemers, verbonden in de Stichting van de Arbeid (Star), een cao-aanbeveling uit. Sectoren zonder pensioenregeling worden opgeroepen dit serieus te onderzoeken en te overwegen. Sectoren waar wel een pensioenregeling is, worden opgeroepen om uiterlijk in 2024 te bezien of het mogelijk is meer werknemers pensioen op te laten bouwen. Bijvoorbeeld door vrijwillige toetreding eenvoudiger te maken en werkingssferen en domeinomschrijvingen te actualiseren en waar mogelijk te verruimen.

Verklaringen

Voor het feit dat zo’n grote groep werknemers zonder aanvullend pensioen zit, geeft de Nederlandsche Bank (DNB) een paar verklaringen. Ten eerste zijn in jonge sectoren (nog) niet altijd cao-partijen als brancheorganisaties of vakbonden actief. Elke onderneming zal dan zelf een regeling moeten overeenkomen. Ten tweede ligt er ook in sectoren waar wél een cao-partij actief is niet altijd een akkoord voor een pensioenregeling. Dit is ook voornamelijk het geval in jonge sectoren.

Ten derde hadden werkenden met bepaalde contractvormen in de periode van deze studie soms geen of niet direct aanspraak op pensioenopbouw. Zo geldt er voor uitzendkrachten een wachttijd. Payrollwerknemers hebben sinds begin 2020 recht op dezelfde pensioenregeling als werknemers in vaste dienst in dezelfde sector, maar daarvoor was dat niet het geval. Ten vierde melden niet alle werkgevers zich aan bij het in hun sector verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds. Vaak is dit het geval in bedrijfstakken waar veel kleinere bedrijven actief zijn en de doorstroming groot is.

Stappenplan

De SER heeft voor werkgevers zonder pensioenregeling een stappenplan gemaakt waarmee ze in zes stappen tot een regeling kunnen komen.

Webinar 'Voorbereiding op de wet toekomst pensioenen'

NVP-leden kunnen in de NVP Academy* het webinar 'Voorbereiding op wet toekomst pensioenen' volgen.
Specifiek wordt hierin stilgestaan bij:
• Hoe bereid ik mij als HR verantwoordelijke voor en welke stappen moet ik nemen?
• Premie tussen leeftijdscategorieën verschuift, kunt u zich voorbereiden op ongewenste effecten?
• Wanneer moet een werkgever welke acties uitvoeren?
• Hoe zijn consequenties te managen?

* Inloggen kan via het ledendeel van onze website

 Bron: XpertHR 

Onze partners