Logo

Menstruatieverlof, hoe zit dat?

Menstruatieverlof, hoe zit dat?

9 mei 2023
Buikpijn vrouw.png

In Spanje krijgen werknemers voortaan recht op menstruatieverlof. Hoe is dat hier geregeld?

In Spanje kunnen werknemers met klachten rond de menstruatie waardoor zij niet kunnen werken, voortaan menstruatieverlof opnemen. Een arts moet vaststellen of een werknemer klachten heeft waarvoor menstruatieverlof kan worden opgenomen. De overheid betaalt tijdens het verlof een uitkering.

Hoe zit dat nu hier? In Nederland is menstruatieverlof niet wettelijk geregeld. Een werknemer met menstruatieklachten kan zich wel 'gewoon' ziekmelden. Bij ziekte betaalt de werkgever minstens 70% van het loon door. Er kunnen wel wachtdagen gelden waarop de werkgever geen loon doorbetaalt. Het staat werkgevers vrij om speciaal menstruatieverlof in te voeren, maar daar zijn weinig voorbeelden van.

Nu is het wel zo dat het wettelijke menstruatieverlof in Spanje zo is geregeld, omdat de loondoorbetaling bij ziekte er ook anders is geregeld dan in Nederland. In Spanje wordt het arbeidscontract tijdens ziektedagen bijvoorbeeld opgeschort. Een werknemer die zich ziekmeldt, ontvangt een sociale zekerheidsuitkering. Maar tijdens de eerste drie ziekedagen ontvangt de werknemer niets. De reden om extra betaald menstruatieverlof in te voeren, hangt hier dan ook mee samen.

Meerderheid jonge werknemers voor invoering menstruatieverlof

Zo nu en dan wordt een oproep gedaan om toch ook in Nederland menstruatieverlof wettelijk of in cao’s te regelen. Onlangs riep een aantal politici de regering bijvoorbeeld in een opiniestuk op om in elk geval onderzoek te doen naar menstruatieverlof. 

Uit onderzoek van FNV Young & United komt verder naar voren dat veel jonge werknemers voor het invoeren van menstruatieverlof zijn. In de praktijk blijkt namelijk dat werknemers met menstruatieklachten zich niet elke maand ziek durven te melden, uit angst om hun baan te verliezen. Dit leidt ertoe dat ze vaak toch maar (op halve kracht) doorwerken ondanks de klachten. Sommigen melden zich wel ziek, maar halen de ziektedagen later toch in. Anderen nemen (andersoortig) verlof op wanneer zij klachten hebben.

Maatschappelijke agenda 'vrouwspecifieke aandoeningen'

In december 2022 heeft minister Kuipers van Volksgezondheid een reactie gegeven op het door een aantal vrouwenorganisaties aangeboden manifest 'Inhaalslag kennis menstruatie-en hormoongerelateerde klachten dringend nodig’. Daarin schrijft hij onder andere dat hij tot een maatschappelijke agenda op het gebied van vrouwspecifieke aandoeningen wil komen. Aanleiding is onder andere dat deze klachten ‘onnodig verzuim tot gevolg hebben’. In de brief schrijft hij ook dat in een rondetafelgesprek naar voren is gekomen dat klachten rond de overgang kunnen leiden tot ziekteverzuim. Binnenkort zal minister Kuipers de Tweede Kamer daarover een brief sturen. Wellicht dat er in de brief ook een gevolg wordt gegeven aan de oproep tot meer onderzoek naar menstruatieverlof.

Wat kun je doen als een werknemer menstruatieklachten heeft?

Meldt een werknemer zich ziek vanwege menstruatieklachten, dan kun je als werkgever weinig doen. De werkneemster hoeft niet te vertellen waarom zij zich ziekmeldt. Het kan wel helpen om het onderwerp binnen de organisatie bespreekbaar te maken. Zo kun je werknemers laten zien wat andere oplossingen zijn. In sommige gevallen geeft bijvoorbeeld thuiswerken verlichting. Of helpt het als de werknemer zelf de tijd mag indelen. Je kunt een werkneemster op de dagen met klachten ook werk laten doen waarbij zij er minder last van heeft.

Bron: XpertHR 

Onze partners