Logo

Werkgevers missen data om gelijk en transparant te belonen

Werkgevers missen data om gelijk en transparant te belonen

9 mei 2023
gelijk belonen.png

Gelijk belonen is complex en veel werkgevers hebben niet voldoende data en technische capaciteit om gelijk en transparant te belonen.

Dat blijkt uit een onderzoek van XpertHR en Executive Networks ‘2023 Pay Equity and Transparency Study’.

Ongelijke beloning kan veel nadelige gevolgen hebben, zoals een verminderde productiviteit, meer uitstroom, problemen met het aantrekken van talent, meer rechtszaken, een slechte bedrijfscultuur, negatieve employer branding en inkomensverschillen tussen vrouwen en minderheden. In een krappe arbeidsmarkt kan een eerlijk en open beloningsbeleid het verschil maken. Toch zijn er nog maar weinig bedrijven die er echt in slagen om transparant, gelijk en eerlijk te belonen, blijkt uit het onderzoek.

Zo blijkt allereerst dat de meeste werkgevers wel de intentie hebben om werknemers gelijk te belonen, maar dat werknemers niet zien dat dit daadwerkelijk gebeurt. De helft van de ondervraagde werknemers zegt dat er in hun organisatie loonongelijkheid bestaat.

Ook blijkt dat werknemers het beloningsbeleid vaak heel verschillend ervaren afhankelijk van hun gender, leeftijd, ras en etniciteit. Van de witte respondenten vindt bijvoorbeeld 62% dat hun organisatie daadwerkelijk gelijk beloont. Maar slechts een derde van de werknemers van kleur en de helft van de ondervraagde Aziatische werknemers ervaart dat ook zo.

Hoe jonger de werknemer, hoe belangrijker loontransparantie is

Ook blijkt uit het onderzoek dat generaties loontransparantie verschillend waarderen. Op de vraag of een transparant beloningsbeleid de performance en productiviteit zal verhogen, antwoorden Generatie Z werknemers bijvoorbeeld twee keer zo vaak bevestigend als de Boomers. Meer loontransparantie zou zodoende kunnen zorgen voor een hogere productiviteit, schrijven de onderzoekers.

In het onderzoek is uitgegaan van de volgende generaties:

Boomer: 57-75 jaar oud (geboren tussen 1947 en 1965)
Generatie X: 41-56 jaar (geboren tussen 1966 en 1981)
Millennial: 25-40 jaar oud (geboren tussen 1982 en 1997)
Generatie Z: 18-24 jaar (geboren tussen 1998 en 2004)

Organisaties missen capaciteit om loontransparantie en gelijke beloning te meten

Een meerderheid van de werkgevers doet loonanalyses om marktconform te belonen. Maar de werkgevers die loonanalyses uitvoeren, doen dit meestal maar een of twee keer per jaar. Dit is te weinig om het beloningsbeleid mee te laten bewegen met de snel veranderende omgeving, schrijven de onderzoekers.

Gelijk belonen is complex en de werkgevers die dit willen bereiken ervaren allerlei obstakels, schrijven de onderzoekers. Zo’n 46% van de deelnemers zegt bijvoorbeeld dat een gebrek aan data een groot probleem is. De onderzoekers raden aan om te investeren in technische oplossingen, maar vermoeden dat werkgevers de technische capaciteit niet in huis hebben om een zinvolle analyse te doen.

Open communicatie belangrijke factor in gelijk belonen

Ten slotte signaleren de onderzoekers dat gelijk en transparant belonen wordt vertraagd omdat er niet open wordt gepraat over belonen. Slechts de helft van de deelnemende werkgevers vermeldt salarissen in vacatures. En veel leidinggevenden hebben geen gesprekken over beloning met hun werknemers. Dit hindert de ontwikkeling naar meer transparant belonen, schrijven de onderzoekers.

Uit het onderzoek blijkt dat HR vaak denkt dat een gelijk, open en eerlijk beloningsbeleid hun verantwoordelijkheid is. Maar gelijk en transparant belonen moet volgens de onderzoekers een business voorwaarde worden en bij de CEO op het bord liggen.

Over het onderzoek 2023 Pay Equity and Transparency Study

Om organisaties te laten zien hoe je een gelijk en transparant beloningsbeleid kunt bereiken, hebben XpertHR en Executive Networks in januari 2023 een online onderzoek gedaan onder meer dan duizend HR- en business leaders en werknemers in verschillende sectoren in de VS en Groot-Brittannië.

De onderzoeksresultaten laten zien waar organisaties staan als het gaat om gelijke beloning en loontransparantie. Organisaties kunnen de inzichten gebruiken om zo te bewegen naar een eerlijke manier van werken.

De onderzoekers hebben vijf actiepunten vastgesteld voor werkgevers om een transparant, gelijk en eerlijk beloningsbeleid te ontwikkelen.

Bron: XpertHR 

Onze partners