Logo

Prioriteitenlijst van Nederlandse organisaties toe aan verandering

Prioriteitenlijst van Nederlandse organisaties toe aan verandering

5 jun 2023
HR Trendonderzoek 2023-2024.jpg

Werving en selectie, talentmanagement en verzuim vormen al jaren de top drie in het prioriteitenlijstje van de Nederlandse HR-professional. Zo blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot, Performa en AFAS Software onder meer dan tweeduizend HR-professionals. Organisaties lijken niet verder te kijken dan deze prioriteiten terwijl de huidige krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met andere ontwikkelingen om een andere aanpak vraagt.

Voor bijna tachtig procent van de Nederlandse organisaties is het werven van personeel nog steeds een issue. Daarnaast hebben organisaties steeds meer problemen met het behoud van hun medewerkers. Dit jaar ligt dit percentage dat moeite heeft hun medewerkers te behouden op 43 procent en naar verwachting stijgt dit volgend jaar door tot de helft van de organisaties.

Vernieuwing noodzaak

Ondanks de issues die de HR-professionals ervaren met het werven van nieuwe mensen en het behouden van huidige medewerkers ontbreekt het thema vernieuwing in hun prioriteitenlijst. Helemaal in het openbaar bestuur en de collectieve sector waar het behoud van medewerkers momenteel nog ingewikkelder is. “Vernieuwing is in die sectoren van essentieel belang”, volgens Hans van der Spek, manager kenniscentrum M&O bij Berenschot. “De huidige situatie in de wereld vraagt om veranderingen, zoals de oorlog, energietransitie, klimaatregelingen en de naweeën van de pandemie. Denk eens op een andere manier na over werving en behoud. Er is bijvoorbeeld weinig verschuiving zichtbaar in diversiteit en inclusie en in robotisering en digitalisering. Terwijl hierin ook juist grote kansen liggen binnen deze sectoren.”

Focus lijkt verkeerd te liggen

Juist de sectoren die aangeven het meest moeite te hebben met het behoud van hun medewerkers hebben dit het laagst op hun prioriteitenlijst staan. Binnen de collectieve sector heeft het behoud van medewerkers slechts een zesde plaats op de prioriteitenlijst, terwijl 53 procent van de organisaties aangeeft problemen te ervaren om medewerkers te behouden. Met 49 procent scoort het openbaar bestuur net iets lager, maar ruim bovengemiddeld terwijl het thema pas op de tiende plaats te vinden is. Van der Spek: “Het is bijzonder dat de sectoren die al onder druk staan wat betreft het behoud van medewerkers hier geen werk van lijken te maken. Binnen de collectieve sector is het er het ergst aan toe binnen het onderwijs. Hier scoort behoud van de medewerkers slechts een zevende plaats. Hier is dus een heleboel winst te behalen.”

Dashboards voor werkgevers

Met deze prioritering in het achterhoofd hebben Berenschot, Performa en AFAS Software gezamenlijk een dashboard ontwikkeld voor HR-professionals om hun werk simpeler te maken. “Er is weinig beweging zichtbaar en dat is zorgelijk om op te merken gezien de huidige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het kan en moet anders”, vindt Van der Spek. “We willen daarom een signaal afgeven met deze nieuwe dashboards, om zo de HR-professional wakker te schudden en gemakkelijk meer inzicht te geven in de trends en ontwikkelingen binnen HR op sectorniveau.”

Het HR-Trendrapport 2023-2024 kun je hier aanvragen.

Onze partners