Logo

Moet je oppassen met wat je een recruiter vraagt?

Moet je oppassen met wat je een recruiter vraagt?

6 jun 2023
Vraag recruiter.png

Een bedrijf geeft een recruitmentbureau de opdracht te zoeken naar een man tussen de 30 en 50 jaar. Het recruitmentbureau antwoordt dat zo'n profiel strafbaar is. Klopt dat? We geven hieronder het antwoord.

Als de leeftijd en/of het geslacht voor het uitoefenen van de functie niet relevant is, mag je daar inderdaad niet op werven en selecteren. Dan is namelijk sprake van verboden onderscheid; beter bekend als discriminatie. De Grondwet verbiedt discriminatie in het algemeen, maar er zijn ook andere wetten die verbieden om onderscheid te maken op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat enzovoorts. Uiteraard moeten ook werkgevers zich aan die wetten houden.

De Tweede Kamer heeft vorige maand ingestemd met een wetsvoorstel dat specifiek bij werving en selectie gelijke kansen moet bevorderen - en dus discriminatie moet uitbannen. Als ook de Eerste Kamer instemt, dan zal deze wet – onder meer – aan recruiters (en werkgevers) opdragen om werving- en selectiebeleid op papier te zetten dat gelijke behandeling garandeert voor sollicitanten. Recruiters moeten daarin ook opschrijven dat ze bij een discriminerend verzoek eerst het gesprek aangaan met de klant. Als de klant volhardt in zijn discriminerende verzoek, volgt een melding bij de Arbeidsinspectie, die op haar beurt boetes kan uitdelen.

Bron: XpertHR 

Onze partners