Logo

Geef antidiscriminatiebeleid prioriteit

Geef antidiscriminatiebeleid prioriteit

13 jul 2023
Discriminatie kantoor.png

Een meerderheid van de werkgevers denkt dat discriminatie in hun organisatie en sector weinig voorkomt.

Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in de vierde editie van het langlopende onderzoek onder werkgevers ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’.

Maar het beeld dat werkgevers hebben strookt niet met bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek. Daaruit blijkt dat bij werving en selectie, maar ook op de werkvloer of bij contractverlengingen en promoties, discriminatie nog regelmatig voorkomt. Ook internationaal gezien scoort Nederland wisselend als het gaat om genderdiversiteit, culturele diversiteit en discriminatie.

Het is niet duidelijk waarom de werkgevers denken dat discriminatie weinig voorkomt. Het lijkt erop dat de werkgevers niet weten dat discriminatie ook onbewust kan optreden, zeggen de onderzoekers. 'De bevindingen laten zien dat beleid gericht op een inclusieve arbeidsmarkt niet alleen aandacht moet geven aan bewuste, maar ook aan de onbewuste vormen van discriminatie, zodat deze zichtbaar worden en tegengegaan kunnen worden', schrijven de onderzoekers.

Het SCP raadt aan om beleidsmatig niveau de bestrijding van discriminatie een hoge prioriteit toe te kennen. 'Dat is niet alleen van belang omdat het degenen die het overkomt demotiveert en buiten sluit. Discriminatie zorgt namelijk ook voor verspilling van arbeidspotentieel, omdat talenten van mensen onderbenut blijven. In tijden van arbeidsmarktkrapte is dat extra problematisch', schrijven de onderzoekers.

Werkdruk groot knelpunt

Het SCP signaleert daarnaast dat bij veel werkgevers het verminderen van de werkdruk hoog op de agenda staat, maar dat veel werkgevers niet weten hoe zij dit moeten oplossen. Het ziekteverzuim is in 2021 (het jaar waarin de meting is gedaan) significant hoger dan in voorgaande jaren en meer werkgevers ervaren dit als knelpunt. Het grootste deel van het ziekteverzuim is niet-werkgerelateerd. Bij werk-gerelateerd ziekteverzuim is vaak sprake van overspannenheid of burn-outklachten. Stress en werkdruk spelen daarbij een rol. Werkgevers benoemen dan ook vaak het beheersen van de werkdruk als knelpunt, en verwachten dat dit ook in de komende twee jaar een groot probleem zal zijn.

Weinig werkgevers kennen de Banenafspraak

Maar één op de vijf werkgevers heeft mensen met een arbeidsbeperking in dienst blijkt uit de meting van SCP, terwijl hier mogelijk een oplossing ligt om het tekort aan personeel op te lossen. Uit de gegevens blijkt dat veel werkgevers niet op de hoogte zijn van de Banenafspraak. Die afspraak is ook maar voor weinig werkgevers een reden om mensen met een arbeidsbeperking aan te trekken.

Voor het eerst sinds de start van dit onderzoek in de jaren negentig van de vorige eeuw is gemiddeld meer dan de helft van de werknemers vrouw. Een op de vijf werkgevers vindt het een prioriteit om meer vrouwen te hebben op hogere functies. Het aandeel vrouwen in top- en managementfuncties blijft evenwel nog achter bij mannen en staat niet in verhouding tot het aandeel vrouwelijke werknemers.

Doorwerken na pensioen niet zo in trek

Steeds meer werkgevers vinden het wenselijk dat werknemers doorwerken na het 60e levensjaar. Ruim vier op de vijf werkgevers neemt specifieke maatregelen om oudere werknemers goed te laten functioneren op hun werk. Daarentegen vindt vier op de tien werkgevers doorwerken na de pensioengerechtigde leeftijd nog niet wenselijk.

Bron: XpertHR

Onze partners