Logo

Gepubliceerd: Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024

Gepubliceerd: Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024

25 mrt 2024
Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024.png

De Belastingdienst heeft het 'Handhavingsplan arbeidsrelaties 2024' gepubliceerd. Daarin staat hoe de Belastingdienst in aanloop naar 1 janauri 2025 gaat handhaven op arbeidsrelaties van zzp'ers. Wij nemen je mee in het plan en gaan in op de belangrijkste punten. 

Drie tranches

Begin maart 2024 heeft de Belastingdienst drie belangrijke documenten gepubliceerd met betrekking tot de handhaving van arbeidsrelaties: het ‘Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024’. Daarin staat omschreven welke stappen de Belastingdienst neemt om het handhaven van de arbeidsrelaties weer op te pakken.
Dit plan bestaat uit drie fases:
 • Fase 2023: Versterken en verbeteren van de handhaving;
 • Fase 2024: Op weg naar opheffing van het handhavingsmoratorium;
 • Fase 2025: Handhaven zonder handhavingsmoratorium.
Elke nieuwe fase van het handhavingsplan brengt een steeds volledigere aanpak van handhaving met zich mee met betrekking tot de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties, in lijn met de geleidelijke integratie van handhaving op arbeidsrelaties. Nu is fase 2024 aan de beurt.


  

Driesporenbeleid

In 2023 heeft de Belastingdienst ingezet op drie sporen om een start te maken met het handhavingsplan, namelijk:
 1. Actieve samenwerking: de Belastingdienst gaat actief samenwerken met de markt om een werkbare situatie te bevorderen. Daarvoor richt de dienst een marktteam op dat contact zoekt met vertegenwoordigers van koepels en brancheorganisaties.
 2. Specifieke aandacht: de Belastingdienst besteedt specifieke aandacht aan sectoren en branches waar veel onduidelijkheid bestaat over de juiste kwalificatie van arbeidsrelaties. Het doel is compliant gedrag te bevorderen. Via handhavingscommunicatie en overleg met sectoren en branches wil de Belastingdienst ervaringen delen en tot oplossingen komen.
 3. Nadruk op klantbehandeling: de Belastingdienst legt specifieke nadruk op zijn reguliere klantbehandeling.

  

Plan voor 2024

Het Handhavingsplan arbeidsrelaties voor 2024 zal de tranche voor dit jaar, 'Op weg naar opheffing van het handhavingsmoratorium', verder uitwerken. Een aantal belangrijke punten uit het handhavingsplan voor 2024:
 • De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) trad op 1 mei 2016 in werking, maar er is sindsdien sprake van een handhavingsmoratorium. Het handhavingsmoratorium betekent dat de Belastingdienst alleen bij kwaadwillendheid correctieverplichtingen, naheffingsaanslagen en eventueel boetes oplegt. In alle andere gevallen geeft de dienst alleen een aanwijzing, die je als werkgever dan wel moet opvolgen. Meestal krijg je drie maanden de tijd om de arbeidsrelatie als dienstbetrekking te verwerken in de loonaangifte. Je kunt ook kijken of je de arbeidsrelatie anders kunt vormgeven, zodat sprake is van werken buiten dienstbetrekking. Dit blijft ook zo gelden voor 2024.
 • In 2023 heeft de Belastingdienst dan ook naar aanleiding van het ‘Deliveroo-arrest’ van de Hoge Raad de goedkeuring van de modelovereenkomst voor vrije vervanging per 1 januari 2024 ingetrokken. Dat komt doordat modelovereenkomsten door de markt als minder effectief worden beschouwd dan gewenst. Voorafgaande zekerheid geboden door een modelovereenkomst heeft namelijk beperkte waarde, omdat die blijkt af te hangen van naleving in de praktijk.
 • Door duidelijke communicatie wil de Belastingdienst specifiek aandacht besteden aan de ambitie het handhavingsmoratorium op te heffen per 1 januari 2025. Daardoor ziet het er toch naar uit dat per 1 januari 2025 volop zal worden gehandhaafd.
 • Ook tijdens het handhavingsmoratorium voert de Belastingdienst toch handhavingsactiviteiten uit, waaronder bedrijfsbezoeken en boekenonderzoeken naar de loonheffingen bij opdrachtgevers. Als tijdens een bedrijfsbezoek blijkt dat er mogelijk buiten dienstbetrekking wordt gewerkt, wordt het bezoek opgeschaald naar een boekenonderzoek.
 • Er is een landelijke detectiemodule die zoekt naar aanwijzingen van een groter risico op onjuiste kwalificatie van arbeidsrelaties bij toegenomen inhuur van derden.

  

Goede voorbereiding noodzakelijk

Voor nu lijkt er geen sprake te zijn van echte actieve handhaving. Maar wanneer de Belastingdienst begint met handhaven is het cruciaal om goed voorbereid te zijn. De Belastingdienst wil gaan samenwerken met opdrachtgevers en de markt en zal mogelijk controles starten. Bereid gesprekken daarom goed voor om fouten te voorkomen. Het Handhavingsplan arbeidsrelaties tranche 2024 stelt dat bij een onjuiste kwalificatie van arbeidsrelaties correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen kunnen worden opgelegd, mogelijk met boetes vanaf 1 januari 2025. Is er sprake van schijnzelfstandigheid in je onderneming of van overeenkomsten van opdracht bij het werken met zzp’ers? Dan is het verstandig om aan de slag te gaan met de beoordeling van je verschillende arbeidsrelaties.

    

Onze partners