Logo

NVP stuurt tweede brief naar kamer over wetsvoorstel

NVP stuurt tweede brief naar kamer over wetsvoorstel

19 mrt 2024
Wet gelijke kansen.png

Op 5 maart zou in de Eerste Kamer worden gestemd over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie, welke is ingediend door Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Na uitstel stond de stemming voor 19 maart op de agenda. Deze stemming is opnieuw uitgesteld. De vragen tijdens het gevoerde debat over het wetsvoorstel (op 27 februari jl.) gingen vooral over de doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaving van de wet. NVP heeft de Eerste Kamer gisteren hierover een tweede brief gestuurd.

In de eerste brief, die we op 23 februari jl. aan de Eerste Kamer stuurden, gaven wij onze visie op het wetsvoorstel, met het verzoek aan de Kamer deze mee te nemen in de overweging. 

Uit het debat, dat plaatsvond op 27 februari jl., bleek dat onze visie inderdaad werd meegenomen (zie ons vorige nieuwsbericht hierover). Tijdens het debat onderschreven vrijwel alle partijen de noodzaak van een verandering om (onbedoelde) discriminatie tegen te gaan. Wél werden er vragen gesteld over de doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaving van de wet. NVP geeft in haar tweede brief aan de Eerste Kamer haar overwegingen mee met betrekking tot deze punten. We hebben daarbij ook het voornemen kenbaar gemaakt om onze NVP-sollicitatiecode aan te passen aan deze wet.

Wij volgen met interesse de ontwikkelingen.

Voorstel afgezwakt
Op 18 maart werd bekend dat demissionail minister van Gennip haar voorstel verder afzwakt. Ze hoopt daarmee tegemoet te komen aan de bezwaren die er leven in de senaat. Lees hier het bericht van NOS Nieuws: Minister zwakt wet tegen discriminatie bij sollicitatie af voor steun in senaat (nos.nl)Onze partners