Logo

Debat wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

Debat wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie

28 feb 2024
Wet gelijke kansen.png

Gisteravond, 27 februari 2024, heeft de Eerste Kamer een debat gevoerd over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.

NVP brief met visie
NVP stuurde de Eerste Kamer eind vorige week een brief waarin zij haar visie gaf op het wetsvoorstel, met het verzoek aan de Eerste Kamer deze visie mee te nemen in de overweging.
Lees hier de brief van NVP aan de Eerste Kamer

Natuurlijk hebben we gisteravond met belangstelling het debat online gevolgd, en daaruit blijkt dat onze visie is meegenomen.
Kijk hier het debat terug en/of lees het verslag

Dit is ons in het bijzonder opgevallen in het debat:

Betoog Karien van Gennip
In haar betoog vertelt Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarom dit wetsvoorstel zo belangrijk is: “In de dagelijkse HR praktijk is deze wet nodig, want zelfregulering komt te weinig van de grond. Dat constateert College van de Rechten van de Mens en ook NVP”.

- In de  brief van NVP staat: “Dit wetsvoorstel geeft het belang en urgentie van deze taak aan en kan ons bijstaan om gelijke kansen bij werving & selectie voortdurend op de agenda te zetten bij organisaties waar wij werkzaam zijn.“ -

Wat er krachtig is aan dit deel van het debat is dat duidelijk naar voren komt dat het wetsvoorstel gaat om het stellen van een duidelijke norm: arbeidsdiscriminatie wordt niet geaccepteerd. En met deze wet willen we het bewustzijn bevorderen bij de grote middengroep van bedrijven. Vooral om onbedoelde discriminatie tegen te gaan.

De essentie van de wet is dat je als bedrijf / HR een werkwijze moet opstellen voordat je gaat werven & selecteren. En de arbeidsinspectie heeft hierop toezicht.

Vragen niet gericht op het waarom
De vragen uit de eerste kamer zijn niet gericht op deze waarom. Het tegengaan van arbeidsdiscriminatie wordt door vrijwel alle partijen onderschreven. Met accenten hier en daar, met als meest opvallende/logische het accent van de minister zelf, die een prachtig pleidooi van vrouwen en gelijke kansen hield; maar ook die van 50plus, die meer inzette op leeftijdsdiscriminatie.

Waar ging het debat dan wel over?
Het debat ging vooral over de doelmatigheid: is deze wet geschikt / is die nuttig in het oplossen van arbeidsdiscriminatie. Of geeft de wet juist andere problemen?

Daarbij hebben verschillende stakeholders in aanloop naar het debat in de Eerste Kamer veel kritiek geuit. En dit werd gisteren vooral door de VVD opgepikt. De wet zou (kleinere) bedrijven namelijk te veel regeldruk geven.

In het debat geeft de minister daar als antwoord op dat beroepsvereniging NVP dit ziet als ondersteunend aan ons werk en daarmee een effectieve maatregel.

NVP Sollicitatiecode
NVP heeft in haar brief aan de Eerste Kamer ‘beloofd’ om de NVP sollicitatiecode aan te passen en daarmee de wet nog verder te ondersteunen. De minister geeft in de behandeling van de vragen aanvullend een aantal manieren op waarop ook kleine bedrijven op een passende manier deze werkwijze kunnen ontwikkelen. Onder andere door gebruik te maken van de arbocatalogus.

Stemming over wetsvoorstel 
Op 5 maart zou in de Eerste Kamer worden gestemd over het wetsvoorstel toezicht gelijke kansen bij werving en selectie.
Helaas is dit inmiddels drie keer uitgesteld en staat de stemming voor dinsdag 26 maart op de agenda.

Onze partners