17/05
2018

Wendbaarheid, flexibiliteit en zelfleiderschap; wat moet HR daarmee!?

Locatie

Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda:
Het Innovatie Lab in Xplora

Doelgroep
0 PE

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 2 PE punten 

 

Een inspirerende workshop samen met Avans Hogeschool, samenwerkingspartner van de NVP Noord Brabant

Veel organisaties binnen zorg, onderwijs en welzijn zetten momenteel stappen in de richting van minder management, van meer autonomie bij de professional of het team. Er is een ontwikkeling gaande die onomkeerbaar lijkt. Organisaties proberen minder bureaucratisch te worden, willen weer meer werken vanuit de bedoeling. Dat vraagt om koers, visie, lef en leiderschap. Maar ook om een afdeling HR die haar bijdragen levert aan dit soort processen. Een afdeling die waarde toevoegt aan de transitie.

In een interactieve workshop staan we stil bij deze uitdaging. Hoe gaat HR daarmee om? En hoe kan zij haar bijdrage leveren en leiderschap tonen in tijden van verandering?

Op 17 mei ben je vanaf 16.00 uur welkom om met HR-adviseurs in zorg, onderwijs en welzijn aan de slag te gaan met bovenstaande thema’s. Dan organiseert de NVP samen met haar strategisch partner Avans Hogeschool namelijk een workshop over dit thema, waaraan meewerken:
Annemieke Bok, adjunct-directeur van HR van Avans Hogeschool; Rolf Mous van de Zorgcompany; George Breddels van bureau 22graden; Jorn Bruining van Buro Jorn en Peter Gelens van areaconsult. Peter is ook bestuurslid van de NVP Noord-Brabant.

De workshop begint met een opening door Annemieke Bok. Avans Hogeschool bevordert momenteel heel gericht het zelforganiserend vermogen van haar afdelingen. Annemiek praat ons bij over hoe dit proces loopt binnen de Hogeschool en hoe zij aankijkt tegen de rol van HRM hierbinnen. Zij vertelt over haar lessons learned.

Hierna is het tijd voor de managementgame “de doosjesfabriek”. Deze game laat ons ervaren wat het is om de stap te zetten van een hiërarchische naar een zelfsturende organisatie.
We bespreken deze game na. Dit doen we vanuit vier perspectieven: dat van de professionals; van het team, vanuit leiderschap en vanuit organisatieontwikkeling. Dit doen we in kleine groepen. We hebben dan ruim te tijd om stil te staan bij vragen als:

Hoe zorgen we voor meer eigenaarschap bij professionals – past het hen wel om taken op te pakken die eerder bij een manager lagen – willen professionals wel allemaal hetzelfde – hoe brengen we passie terug – hoe versterken we het persoonlijk leiderschap - in welke fase van teamontwikkeling past het om teams meer zelforganiserend te maken – wat moet altijd bij een manager blijven liggen – kan een manager ook coach worden – welk ander leiderschap vraagt deze tijd – welke ontwikkelstappen moet de organisatie zetten om de ingezette beweging niet te frustreren en juist aan te moedigen – hoe worden we wendbaarder op alle niveaus – en welk veranderproces veronderstelt dit.

We nemen alle tijd om elkaar toe te rusten voor de grote opgaven die er nu liggen. Daarbij wisselen we inzichten, adviezen en goede voorbeelden uit. We onderzoeken hoe we anders kunnen kijken; waardoor we anders gaan denken, anders gaan werken en dit ook anders organiseren en aansturen.

Hierna ronden we weer af als totale groep. We inventariseren “lessons learned”, wisselen boekentips uit en hebben de tijd voor een informele nazit.

Programma

16.00 uur      Inloop en ontvangst
16.30 uur      Start van het programma
19.45 uur      Afronding en informeel samenzijn
Voor soep en een broodje is gezorgd!

Locatie

Avans Hogeschool, Hogeschoollaan 1, Breda:
Het Innovatie Lab in Xplora

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Peter Gelens, tel. 06 516 86 000; email:petergelens@areaconsult.nl. Voor praktische zaken omtrent aanmeldingen/bevestigingen ed. kun je contact opnemen met de afdeling Activiteiten, tel. 033-2473481, email activiteiten@nvp-plaza.nl.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is voor leden van de NVP gratis. Ben je geen NVP-lid, dan is de entree € 50,00. Leden mogen één keer per jaar gratis een introducé meenemen.

Wijze van aanmelding
Voor leden en niet leden via www.nvp-plaza.nl; kies 'verder' en vervolgens 'agenda', 'overzicht' en onderaan de uitnodiging staat een link om je aan te melden. Na inschrijving ontvang je een bevestiging en een routebeschrijving. Bij bevestiging van deelname wordt door het secretariaat van de NVP een routebeschrijving meegezonden.

Nadere informatie is te krijgen bij de programmacoördinator van de bijeenkomst.

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-plaza.nlAls je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onze partners