11/05
2017

Duurzame Inzetbaarheid van Millennium- en Sandwichgeneratie

Locatie

Gerechtsgebouw te ‘s-Hertogenbosch

0 PE

Voor deelname aan deze workshop ontvang je 2 PE punten 

Een andere workshop over duurzame inzetbaarheid

Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch Human Resource Management.

In samenwerking met DNA Noordoost-Brabant organiseert de NVP-Noord-Brabant een workshop over duurzame inzetbaarheid. Hierin komen aan de orde: de needs van de sandwichgeneratie, het fit houden van de andere generaties op de werkvloer en de benodigde flexibiliteit en rol van de leidinggevende. De toegevoegde waarde van demotie/remotie en het belang van de duale verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker.

Deze workshop wordt verzorgd door Prof. Beatrice van der Heijden, hoogleraar Strategic Human Resource Management. Zij gaat vanuit een positief psychologische benadering in op de mogelijkheden van werknemers en arbeidsorganisaties om mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd of zelfs daarna op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en productieve manier hun loopbaan te laten invullen. Hierbij wordt de kracht van senioriteit expliciet voor het voetlicht gebracht.

Gezien de enorme diversiteit in percepties die mensen hebben ten aanzien van levens- en loopbaansucces zal een niet-normatief raamwerk gehanteerd worden.

Excusief voor deze workshop:
1. kunt u uw vragen inbrengen die tijdens en na de presentatie behandeld worden.  Uw vragen mailt u voor 27 april 2017 naar de programmacoördinatoren Mariejella v Dommelen (info@yourwishdom.nl) en Hans Wijnbergen (piramide@home.nl);
2. kunt u als NVP lid ook deelnemen aan de bijeenkomst van DNA NO-Brabant direct voorafgaand aan deze NVP bijeenkomst. Deze start om 14.30 u! 

Info en separaat aanmelden voor deze DNA bijeenkomst vindt u op: denieuwearbeid.nu/noordoost-brabant of mail naar secretariaat@denieuwearbeid.nu.

Inleider:
Prof. Beatrice van der Heijden is hoogleraar Strategic Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen en hoofd van de vakgroep SHRM, Institute of Management Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze tevens als hoogleraar Strategisch HRM verbonden aan de Open Universiteit Nederland en aan Kingston University, London, UK.

Programma

DNA: 14.30-16.00 uur (https://www.denieuwearbeid.nu/noordoost-brabant)

NVP NB: (tijden onder voorbehoud)
15.45 uur    Ontvangst
16.00 uur    Inleiding door prof. Beatrice van der Heijden
17.00 uur    Beantwoorden ingebrachte vragen + discussie
17.30 uur    Netwerken/informeel samenzijn/interactie onder genot van soep en een broodje
18.30 uur    Einde      

Programmacoördinatoren:
Mariejella van Dommelen en Hans Wijnbergen

Kosten:
Deelname aan deze bijeenkomst is voor leden van de NVP en DNA gratis. Voor hen die geen lid van de NVP zijn, is de entree € 35,--. NVP-Leden mogen één keer per jaar gratis een introducé meenemen.

Wijze van inschrijven voor programma NVP Noord-Brabant:
Inschrijven voor deze bijeenkomst kan alleen voor 4 mei 2017 via onderstaande aanmeldbutton. Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging.

Wijze van inschrijven voor bijeenkomst DNA:
Stuur een mailtje naar Sandra Nellen: secretariaat@denieuwearbeid.nu

Om toegang te krijgen tot het Gerechtshof is legitimatie verplicht.

Locatie

Gerechtsgebouw te ‘s-Hertogenbosch

Meer informatie

Voor meer informatie neem contact op met de programmacoördinatoren van de bijeenkomst.

Annuleringsregeling

Indien je je hebt opgegeven en onverhoopt verhinderd bent, kun je je tot een week voor de bijeenkomst kosteloos afmelden via een e-mail aan: activiteiten@nvp-plaza.nl. Indien je niet komt en je je niet tijdig hebt afgemeld, wordt € 25,-- in rekening gebracht. Wel kun je je door een ander laten vervangen. Dit kan alleen indien je in jouw afmeldingsmail de naam van jouw vervanger vermeldt en deze vervanger zich uiterlijk 24 uur voor de bijeenkomst via de website van de NVP aanmeldt.

Onze partners