28/06
2017

Masterclass: Een nieuwe definitie van de betekenis van werk als gevolg van mondiale ontwikkelingen

Locatie

De Rotterdam/Gemeente Rotterdam
Wilhelminakade 179 (40e verdieping)
3072 AP Rotterdam

0 PE

 

Deze Masterclass over "Het werken van morgen" gaat over de zoektocht naar een nieuwe definitie van de betekenis van werk in onze samenleving en van de relatie die wij mensen hebben tot ons werk. Marjolein ten Hoonte, Directeur Arbeidsmarkt en MVO van Randstad Groep Nederland, geeft op basis van actueel onderzoek een inkijkje in het werken van morgen. 

De wereld (van werk) verandert fundamenteel en in rap tempo. Organisaties en HR worden uitgedaagd om wendbaar te blijven en HR-beleid aan te passen aan de nieuwe realiteit. Tijdens deze interactieve masterclass staan mondiale en nationale ontwikkelingen centraal die direct impact hebben op het werk van vandaag en morgen. Zonder de waarheid in pacht te hebben, wil deze masterclass van inspirerende waarde zijn in het denkproces over werk. Marjolein ten Hoonte, zal de aanwezigen meenemen in de vier grote ontwikkelingen die van invloed zijn op de wereld en de manier waarop we werken. 

 

De vier grote thema’s:

Demografie
Er zijn steeds meer mensen op de aarde, zij leven echter niet in het westen. Een ander gegevens is dat de mens steeds ouder wordt, de baby’s die nu in Japan geboren worden, bereiken eenvoudig de leeftijd van 100 jaar. Iedere week dat een kind later wordt geboren wordt het een weekend ouder. Dit betekent iets voor de manier waarop we ons leven inrichten.

Technologie
Technologische ontwikkelingen maken dat de computer veel van onze werkzaamheden kan overnemen. We zien dat nu in het middensegment. Er verdwijnt veel werk, maar er komt ook veel voor terug. Dit is een van de meest dominante thema’s in de media op dit moment. En wat te denken van 21st century skills.

Mondialisering
De wereld is een dorp, elke gehucht kan het middelpunt van de wereld zijn.  Netwerk denken is in opkomst, in welke vorm dan ook, een voorwaarde is kennis van en toegang tot het web, mbv digitale tools. Connected zijn wordt net zo belangrijk als schoon drinkwater. En geopolitiek speelt “weer” een rol.

Duurzaamheid/ Cabon Footprint

  • Planet, hoe putten we de aarde niet uit? Wat komt er voor fossiele brandstof in de plaats?
  • Profit, wat is groei? wat is de waarde van aandeelhouders van de toekomst. Is het bestaande model houdbaar?
  • People, waar het people betreft zijn we hard op zoek wiens verantwoordelijkheid het is om in ( eigen) welvaart en welzijn te voorzien. 

Als belangrijk uitgangspunt geldt dat we vinden dat ons land gebaat is bij een welvarende economie, waar bedrijven blijven en zich vestigen en waar medewerkers participeren. 

Korte Bio
mr Marjolein ten Hoonte is directeur Arbeidsmarkt en MVO bij Randstad Groep Nederland. Marjolein kan bogen op 20 jaar ervaring binnen het werk- en onderzoeksgebied arbeidsmarkt vanuit diverse rollen op directieniveau. In haar functie analyseert zij trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en onderhoudt zij nauwe contacten met zowel werkgevers- als werknemersorganisaties, de politiek en het bedrijfsleven. Daarnaast geeft zij regelmatig colleges, is Member of the Advisory Board voor de Webster University, lid van de commissie arbeidsmarktpolitiek VNO-NCW, bestuurslid stichting Champs on Stage en bestuurslid van Stichting Axios AJAX Challenge.

 

Programma

16.30 uur

Ontvangst en registratie

17.00 uur

Start Masterclass

18.45 uur - 20.00 uur 

Einde masterclass met Borrel

Locatie

De Rotterdam/Gemeente Rotterdam
Wilhelminakade 179 (40e verdieping)
3072 AP Rotterdam

Meer informatie

Om deel te nemen aan deze masterclass in De Rotterdam is legitimatie verplicht

Kosten
Voor NVP leden, relaties van Randstad en geïnteresseerden is deze Masterclass gratis.

Annuleringsregeling
Ben je bij nader inzien verhinderd om te komen, dan kun je je tot één week voor de bijeenkomst kosteloos afmelden. Annuleren kan uitsluitend per mail via activiteiten@nvp-plaza.nl. Indien je je opgeeft en niet tijdig afmeldt, of niet komt, brengen wij de gemaakte kosten in rekening.

Onze partners