16/02
2021

ONLINE - Anders organiseren nu en na Corona: Wendbaarheid vergroten door keteninrichting en decentrale regelruimte

Locatie

Deze bijeenkomst zal online (via Zoom) plaatsvinden. Je krijgt in aanloop naar de bijeenkomst toe een link toegestuurd om deel te nemen.

Organisator
Kring Holland
Doelgroep
Professionals, Young Professionals, Seniors, C-Level
1 PE

Dit webinar is een vervolg op het NVP webinar van 22 september j.l. ‘HRM NU EN NA CORONA’.

Sinds 2007 brengt Berenschot jaarlijks het StrategieTrends-onderzoek uit, dat zorgt voor een unieke kijk in de directiekamers. Het afgelopen jaar (maart 2020) kwamen hier als belangrijkste prioriteiten voor de interne organisatie uit: Digitalisering, Organisatie wendbaar maken, Operational Excellence en Procesoptimalisatie. In dit webinar gaan we - juist in deze tijd van Corona - de diepte in op ‘het wendbaar maken van de organisatie’. Een belangrijke driver van wendbaarheid komt uit de ‘harde’ kant van de organisatie: het organisatieontwerp. Ime Hüsken, managing consultant bij Berenschot vertelt tijdens het webinar over twee organisatieontwerp keuzes die wendbaarheid vergroten: 1. Keteninrichting en 2. Decentrale regelruimte.

Anders organiseren door keteninrichting
Organisatieprocessen bevatten vaak meerdere schakels binnen een organisatie en hebben ook veelal afhankelijkheden naar buiten de organisatie. Door Corona worden deze afhankelijkheden en kwetsbaarheden bloot gelegd, omdat niet iedere schakel kan leveren zoals voorheen. In onze dagelijkse praktijk komen we veel organisaties tegen met een functionele inrichting. Eerder gesignaleerde kwetsbaarheden komen vaak voor bij organisaties die functioneel zijn ingericht. Juist het centraal stellen van de keten kan leiden tot verschillende voordelen: a) sneller kunnen inspelen op veranderingen binnen de keten; b) één ingangsprincipe voor de klant; c) eenvoudige sturing middels resultaatverantwoordelijke eenheden; d) hoge deskundigheid op de keten. In het webinar gaan we in op hoe in te richten langs de keten, en wat dit betekent voor de organisatie.

Anders organiseren door decentrale regelruimte
Decentrale regelruimte is de mate van besluitvormingsbevoegdheid van een team. Dit is vooral relevant wanneer een team multidisciplinair wordt samengesteld. Daarmee heeft een team de benodigde kennis van A tot Z over de keten. Hierdoor kan dit team in relatief korte tijd samen complexe ketenvraagstukken oplossen. Dit vergroot organisatie wendbaarheid, omdat kansen dan wel bedreigingen effectiever kunnen worden aangepakt. Decentrale regelruimte kan de eerder genoemde keteninrichting versterken, waardoor één plus één drie wordt.

                                                                               

Casus: Dienst ‘Testen’ van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
We pakken er een praktijkcasus bij: de Dienst Testen, samen met Joyce Simons van deze Dienst. Tijdens de bespreking van deze casus behandelen we ook de rol die HRM hierin vervult.

De Dienst Testen heeft de opdracht om van A tot Z regie te voeren op het testen van het coronavirus. Dit vraagt om goede afstemming tussen VWS, zorgprofessionals en -instellingen, GGD’en, laboratoria en leveranciers. Onder normale omstandigheden maken deze partijen onderlinge afspraken. Gelet op het belang van testen en de schaarste aan materialen, is dit proces centraal belegd bij de dienst Testen. Voor burgers moet dit goed en snel gebeuren. De dienst Testen is binnen een jaar gegroeid van 4 naar bijna 50 personen. Door het proces langs de keten in te richten, en door multidisciplinaire teams aan te stellen, wordt in hoog tempo aan problem-solving gedaan.

Sprekers

Ime Hüsken – Managing consultant Inrichting van Organisaties, Berenschot 
Ime studeerde bedrijfskunde aan Maastricht University en Rotterdam School of Management. Na zijn afstuderen startte hij in 2011 als organisatieadviseur bij PwC Nederland in het team Organizational Transformation. Via een avontuur bij PwC Aruba stapte hij in 2016 over naar Berenschot van waaruit hij voor en met klanten bouwt aan organisatieontwerpen en -inrichting, zodat deze optimaal helpen om strategie te realiseren. Sinds 2020 is hij leidinggevende van het team Inrichting van Organisaties binnen Berenschot.

Joyce Simons - Management Dienst Testen 
Joyce Simons werkt aan complexe veranderopgaven in de zorg. Zij heeft momenteel een duaal management rol als verantwoordelijke voor de Dienst Testen. Eerder werkte zij als organisatieadviseur en verandermanager bij Berenschot, Twynstra Gudde, het Erasmus MC en ze begeleidde organisatieveranderingen in ziekenhuizen, GGZ en jeugdzorg. Haar motto is: veranderen doen je samen!

Programma

16.00 uur Ime en Joyce gaan met jullie in gesprek over

  • Inleiding op ‘anders organiseren door keteninrichting’ en ‘anders organiseren door decentrale regelruimte’ aan de hand van Strategietrends 2020, Wendbaar in onzekere tijden, Berenschot.
  • Casus (interactief): Dienst Testen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
  • Verdieping, vragen, antwoorden en afronding (ca. 17.30 uur).
Locatie

Deze bijeenkomst zal online (via Zoom) plaatsvinden. Je krijgt in aanloop naar de bijeenkomst toe een link toegestuurd om deel te nemen.

Meer informatie

Voor informatie over de sessie kun je contact opnemen met Frank van der Graaf / frankvandergraafdenhaag@kpnmail.nl / 06- 39551109 of Jan Stok / jjlstok@outlook.com / 06- 55853066. Voor praktische zaken rondom de bijeenkomst kun je terecht bij NVP-afdeling Activiteiten via activiteiten@nvp-hrnetwerk.nl.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos voor leden en niet-leden.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE-punten.

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op jouw online deelname. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-hrnetwerk.nlAls je je opgeeft en niet deelneemt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, wordt het no-show tarief à € 15,- exclusief btw in rekening gebracht.

Onze partners