12/10
2021

ONLINE - Pensioen: Er valt veel te doen! Webinar 2: In- en uitdienst, gevolgen voor het pensioen

Locatie

Deze sessie zal online (via Zoom) plaatsvinden. Je krijgt in de aanloop naar de sessie toe een link toegestuurd om deel te nemen.

Organisator
Kring Holland
Doelgroep
C-Level, Professionals, Young Professionals
1 PE

Pensioen: Er valt veel te doen! Krijg helder inzicht in wat het pensioen- en arbeidsrecht en de wijzigingen voor jou betekenen, in drie aansprekende webinars 

Het pensioenstelsel gaat ingrijpend veranderen. Het onderwerp is actueler dan ooit tevoren. Op pensioengebied wordt van werkgevers en HR-professionals verwacht dat zij meedenken met de invulling daarvan en inzicht geven in de gevolgen. Maar wat weet je eigenlijk van deze veranderingen? Voor management, medewerkers en ondernemingsraden is het een lastige materie en het is belangrijk om hen de helpende hand te bieden.

Het pensioenrecht is onlosmakelijk verbonden met het arbeidsrecht. Wist je dat pensioen de kostbaarste secundaire arbeidsvoorwaarde is? Afgezien van de hoogte van de werkgeverspremies (dus de loonsom), werkt de medewerker inmiddels méér dan een dag per week voor zijn pensioen! Er zijn belangrijke pensioenaandachtspunten bij de arbeidsovereenkomst, zoals in- en uitdiensttreding, deeltijdcontracten, eerder stoppen met werken of de vaststellingovereenkomst. Om je rol te kunnen spelen, is het dus van belang dat je als HR-professional goed op de hoogte bent van de belangrijste onderdelen van het pensioenrecht gecombineerd met het arbeidsrecht. 

Maar vind je alle berichtgeving en regels over het pensioen- en arbeidsrecht ook zo overweldigend en weet je niet waar je moet beginnen? Dan bieden deze webinars de helpende hand. Je krijgt stapsgewijze inzicht op de belangrijkste punten, in deze reeks van drie interactieve webinars: 

Webinar 2: In- en uitdienst, gevolgen voor het pensioen

Pensioenrecht is nauw verbonden met het arbeidsrecht. Zo moet u al vóór de indiensttreding, bij het begin als het einde van het dienstverband van een werknemer aandacht besteden aan de pensioenregeling. Er is steeds meer behoefte flexibilisering en maatwerk. In dit tweede webinar worden de gevolgen voor pensioen tijdens de 'employee journey' uitgebreid behandeld. Denk bijvoorbeeld aan een pensioenclausule in de arbeidsovereenkomst, overname van eerdere pensioenen, eerder stoppen met werken, het beperken van pensioengevolgen bij einde dienstverband en verschillende pensioenafspraken in bijvoorbeeld een vaststellingsovereenkomst.

Met deze informatie kan je de samenhang tussen arbeidsvoorwaarden / arbeidsovereenkomst en de pensioenregeling beter overzien en ben je beter in staat om te adviseren in individuele casuïstiek.   

Schrijf ook in voor de andere webinars van Pensioen: Er valt veel te doen! 

Wat leveren deze webinars je op:

  • begrip van de belangrijkste bouwstenen in het pensioenstelsel
  • inzicht in de belangrijkste veranderingen die voor jou en jouw medewerkers van belang zijn
  • inzicht in de samenhang met de arbeidsvoorwaarden
  • concrete aandachtspunten bij in- en uitdiensttreding
  • aandachtspunten waarover je moet communiceren naar medewerkers

Sprekers
Jaleesa van den Hof, advocaat bij Bierman Advocaten  
Arbeidsrecht is een breed en dynamisch rechtsgebied en altijd in beweging. Juist in die dynamiek vindt Jaleesa haar uitdaging. Het gaat echter niet alleen over wetten maar ook over emoties. Die kunnen op de werkvloer onbedoeld hoog oplopen en een conflictsituatie is zo ontstaan. De intermenselijke contacten, de conflictoplossing, de alsmaar wijzigende regelgeving en de grote belangen die hierbij spelen, zijn voor haar de belangrijkste drive. Het handelsmerk van Jaleesa is doortastend en 'out of the box'.

Paul van der Heide, Hoofd Pensioenen bij Hermans en Partners 
Aan pensioen zitten praktische, juridische en actuariële kanten. Door de combinatie van deze kennis overziet Paul het hele speelveld, waardoor hij als adviseur een belangrijke rol vervult in het spel tussen de belanghebbenden. Hij geniet ervan als werkgevers en werknemers op dit voor hen vaak complexe terrein, tot een voor beide partijen goede oplossing komen. Hij licht pensioenregelingen door, geeft advies over de samenhang met arbeidsvoorwaarden en adviseert over individuele pensioenvragen. Daarnaast is Paul auteur en geeft webinars en cursussen, waarbij de deelnemers steeds een veel beter begrip over dit onderwerp krijgen. 

                    

Programma

13.20 uur – Digitale inloop deelnemers
13.30 uur – Welkom, presentaties door Jaleesa van den Hof en Paul van der Heide en veel ruimte voor vragen van deelnemers
15.00 uur – Afsluiting

Heb je specifieke vragen? Stuur ze alvast op naar Henri of Evita (zie onder). Dan worden ze in het webinar besproken.  

Locatie

Deze sessie zal online (via Zoom) plaatsvinden. Je krijgt in de aanloop naar de sessie toe een link toegestuurd om deel te nemen.

Meer informatie

Voor informatie over de sessie kun je contact opnemen met Evita Amstelveen, evita.amstelveen@hrminded.nl 06-54921744 of Henri Mazairac, grhadvies@gmail.com 06-41713155,
Voor praktische zaken rondom de bijeenkomst kun je terecht bij NVP Activiteiten via activiteiten@nvp-hrnetwerk.nl.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos voor leden, niet-leden betalen €19,50 exclusief btw voor deelname.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE-punten.

Naast deze webinars kun je ook informatie opdoen over dit onderwerp in:

  • Het nieuwe pensioenakkoord (webinar van NVP Noord-Nederland met Ron Mulder) op 9 november 2021
  • Update pensioenakkoord (webinar in de NVP Academy met Suzanne Bos en Wim Thijssen van AKD Advocaten, eerder opgenomen)
Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op jouw online deelname. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-hrnetwerk.nl. Als je je opgeeft en niet deelneemt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, wordt het no-show tarief à € 15,- exclusief btw in rekening gebracht.

Onze partners