23/03
2021

ONLINE - Verrassende impact van structureel en duurzaam investeren in medewerkersvrijwilligerswerk

Locatie

Deze sessie zal online (via Zoom) plaatsvinden. Je krijgt in de aanloop naar de sessie toe een link toegestuurd om deel te nemen.

Organisator
Kring Holland
Doelgroep
Professionals, Young Professionals, Seniors, C-Level
1 PE

Drie webinars: van inspiratie en kennis naar praktijkvoorbeelden en een voorzet voor je eigen plan van aanpak.

  • Webinar 1: Met Inspiratie en onderzoeksresultaten door Dr. Lonneke Roza, PhD Corporate Volunteering op 23 maart 2021. Aanmelden is mogelijk via deze pagina.       
  • Webinar 2: Best practices; planning mei – juni 2021
  • Webinar 3: Aan de slag met een ‘working format’ voor je eigen plan van aanpak, draagvlak en implementatie; planning september 2021. 

                       

Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021
Samen met de Nederlandse Organisatie voor Vrijwilligerswerk (NOV) promoot NVP het ‘Nationale jaar van de vrijwillige inzet 2021’ zodat organisaties daaraan structureel en duurzaam een bijdrage gaan leveren. Dit als onderdeel van het programma ‘Mensen Maken Nederland’.

Juist in het Corona-tijdperk maar ook daarna draagt medewerkersvrijwilligerswerk bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken zoals toenemende armoede, eenzaamheid en behoefte aan zorg. Naast de bestaande behoefte aan vrijwilligers voor maatschappelijke activiteiten zoals voor besturen, natuuronderhoud, plezier, aandacht, veiligheid, dagbesteding en opvang, is het van belang dat méér mensen de urgentie en het plezier voelen om vrijwilligerswerk te doen. 

Maatschappelijk betrokken ondernemen
Steeds meer organisaties kiezen er voor om met hun medewerkers in het kader van maatschappelijke betrokkenheid een bijdrage te leveren. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is inmiddels voor veel bedrijven een strategische pijler. Bij het profileren van de organisatie door het dienen van het maatschappelijk belang (vrijwilligerswerk) snijdt het mes aan meerdere kanten: de organisatie, de medewerkers én de vrijwilligersorganisatie. Wij willen promoten dat steeds meer organisaties hun medewerkers structureel en duurzaam de ruimte geven om bijvoorbeeld een aantal uren per maand vrijwilligerswerk te mogen gaan doen. Deze ‘meervoudige win-win situatie’ is goed voor:

  • De organisatie omdat het bijdraagt aan aantrekkelijk werkgeverschap (employer branding).
  • De vrijwilligersorganisatie die gegarandeerde inzet en nieuwe gezichten krijgt.
  • De medewerkers die een positieve bijdrage leveren aan de vrijwilligersorganisatie en nieuwe ervaringen opdoen en daarvan leren.
  • Het HRM-beleid met betrekking tot motivatie, afwisseling, leren & ontwikkeling en werk-privé balans.

Wat levert deze webinar serie op?
Je wordt geïnspireerd om dit zelf ook op te gaan oppakken. Je krijgt zicht op de kosten en baten en je krijgt de argumenten om jouw directie, management en medewerkers mee te overtuigen. Je leert van de voorbeelden van andere organisaties, van hoe ze zijn begonnen tot en met wat ze hebben bereikt. En tot slot ontwikkel je samen een ‘working format’ voor je eigen plan van aanpak.

Webinar 1: Inspiratie en onderzoeksresultaten door Lonneke Roza, PhD Corporate Volunteering
In dit eerste webinar word je geïnspireerd met de onderzoeksresultaten op het gebied van MVO en medewerkers-vrijwilligerswerk (Corporate Volunteering) en ontdek je waarom veel organisaties daarmee bezig zijn en wat dit oplevert.

 

Programma

16.00 uur Opening en toelichting NOV en het programma ‘Mensen Maken Nederland’ door Monique de Bree.
16.10 uur Dr. Lonneke Roza, PhD Corporate Volunteering, gaat met je in gesprek over onderzoeksresultaten en verrassende opbrengsten (social impact) voor organisaties bij structureel en duurzaam investeren in vrijwilligerswerk door medewerkers. De moderator is Esther Hofstede.
17.00 uur Verdieping, vragen en afronding uiterlijk 17.30 uur

 

Over Lonneke Roza PhD 
Het thema Maatschappelijk Betrokken Ondernemen loopt als een rode draad door haar studie, haar onderzoek en promotie aan de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit) en vrijwilligerswerk. Lonneke heeft de afgelopen 12 jaar onderzoek gedaan naar werknemersvrijwilligerswerk (Corporate Volunteering) en strategieën voor bedrijven om maatschappelijke impact te maken. Daarnaast is zij een ervaren bestuurder bij Corporate Foundations, zoals KPN Mooiste Contact Fonds, Vattenfall Foundation en Facilicom Group Foundation. Sinds eind vorig jaar is zij werkzaam als Community Investment Manager International bij Nationale Nederlanden.

Over Monique de Bree (NOV)
Als Programmaleider Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 richt Monique zich met name op het verder intensiveren van de betrokkenheid van het bedrijfsleven, het onderwijs en de fondsen bij de samenleving door vrijwillige inzet. Met haar ruime ervaring als directeur/bestuurder bij vrijwilligersorganisaties én in commerciële functies in het bedrijfsleven, weet zij als geen ander wat de meerwaarde van Corporate Social Responsibility oplevert.

Over Esther Hofstede (NOV)
Met haar ervaring als manager in de uitzendbranche, als HR Manager in het bedrijfsleven en als consultant en trainer voor Betrokken Ondernemen, weet zij de kansen aan te geven van maatschappelijke betrokkenheid voor organisaties. Zij weet hoe je de stap maakt van strategie naar implementatie, hoe je medewerkers mobiliseert en wat de succesfactoren zijn. Als Projectleider Bedrijven Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet 2021 ligt haar focus op inspireren, kennis delen en tools aanbieden in co-creatie met koepelorganisaties en partners  als MKB Nederland, NVP en de intermediairs.

Locatie

Deze sessie zal online (via Zoom) plaatsvinden. Je krijgt in de aanloop naar de sessie toe een link toegestuurd om deel te nemen.

Meer informatie

Voor informatie over de sessie kunt u contact opnemen met Jan Stok,  jjlstok@outlook.com ,  06-55853066 of Frank van der Graaf,  frankvandergraafdenhaag@kpnmail.nl , 06-39551109.
Voor praktische zaken rondom de bijeenkomst kun je terecht bij NVP Activiteiten via activiteiten@nvp-hrnetwerk.nl.

Kosten
Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos voor leden en niet-leden.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 1 PE-punten.

Aansluitende webinars
Aansluitend op dit webinar vinden er nog twee webinars plaats. De 'Best Practices' en aan de uitvoering hiervan (Ga aan de slag met een ‘working format’ voor je eigen plan van aanpak, draagvlak en implementatie) zullen in het tweede en derde kwartaal van 2021 worden ingepland. Houd de website in de gaten voor de exacte data. 

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op jouw online deelname. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-hrnetwerk.nl. Als je je opgeeft en niet deelneemt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, wordt het no-show tarief à € 15,- exclusief btw in rekening gebracht.

Onze partners