02/10
2017

Ontwikkelingen in HBO-HRM en de keuzes van HRM in Zeeland

Locatie

Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

0 PE

Certified HR Professionals ontvangen bij deelname 2 PE punten 

Deze middag zijn we te gast bij de HZ in Vlissingen en in het bijzonder de opleiding HRM. Deze opleiding is onderdeel van de Academie voor Economie & Management.

Samen met de HR opleiding organiseert de NVP een ontmoeting met het beroepenveld waarin we met elkaar de stand van zaken op zullen maken over HRM in Zeeland. Naar verwachting is er de komende tijd een landelijke toename van vacatures op het gebied van HR. Dat geldt ook voor de provincie Zeeland. Wel verschilt het profiel van de HR specialist met b.v. de Randstadregio. De vraag is hoe dat in Zeeland het beste vormgegeven kan worden.

Deze middag horen we wat de consequenties zijn voor de opleiding HR als het gaat om de ontwikkelingen in het vakgebied. De opleiding heeft samen met de NVP, de universiteiten en haar collega-HBO opleidingen in het land de hoofdlijnen van het opleidingsprogramma vastgesteld. Daarnaast heeft zij een visie ontwikkeld op het vak en wijze waarop zij zich wil onderscheiden.

Een veelgehoord standpunt is dat een opleiding HRM voorop behoort te lopen in de vakontwikkeling. Tegelijkertijd behoort zij met haar curriculum aan te sluiten op de behoeften van het beroepenveld. Dat kan in de praktijk een spanningsveld opleveren.

Over dat spanningsveld gaan we deze middag in gesprek met elkaar en hopen we aan het eind van de bijeenkomst een duidelijk beeld te hebben van HRM in Zeeland.

Programma

13.30 uur        Opening door Frank Rothuis, Academie voor Economie & Management, HZ
13.45 uur        Landelijke ontwikkelingen in HBO-HRM en de keuzes van de opleiding HRM in Zeeland door docententeam HRM.
14.30 uur        Pauze
14.45 uur        Input vanuit het Zeeuwse beroepenveld. Wat is er aan de hand aan trends en ontwikkelingen?
15.45 uur        Conclusies, aanbevelingen en ideeën. Eerste opzet vervolgacties en aanzet naar een Kenniscentrum HR.
16.45 uur        Netwerkborrel

Kosten
Deelname is gratis voor NVP-leden; introducées welkom na aanmelding. Niet leden die zich vaker als introducé hebben aangemeld betalen € 50,-.

Locatie

Hogeschool Zeeland, Edisonweg 4, 4382 NW Vlissingen

Meer informatie

Contactpersoon: André de Korte, e-mail: atkorte@zeelandnet.nlVoor praktische zaken over aanmeldingen/bevestigingen en dergelijke kun je contact opnemen met de afdeling Activiteiten, tel. 033 247 34 81, e-mail activiteiten@nvp-plaza.nl.

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-plaza.nl. Als je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50,- in rekening gebracht.

Onze partners