08/10
2020

Op de koffie bij het kennisnetwerk HR Analytics 'Met HR-analytics van inzicht naar Actie’

Locatie

Dit webinar wordt gestreamd vanuit Google Meet, je ontvangt vanuit Noorderlink een link om deel te nemen.

Organisator
Kring Noord-Nederland
Doelgroep
Professionals, Young Professionals
0 PE

Over HR-analytics is de afgelopen jaren al veel gezegd en geschreven. Maar hoe kun je als (HR) professional hiermee concreet aan de slag? Niketa Mukherjee en Frank Nienhuis van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) delen hun ervaringen op basis van een praktijkvoorbeeld.

De Nederlandse universiteiten hebben in 2015 moet de toenmalige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een prestatieafspraak gemaakt over het percentage vrouwelijke hoogleraren op 31-12-2020. Voor de RUG betekent 27% vrouwelijke hoogleraren terwijl in 2015 het percentage vrouwelijke hoogleraren 19% bedroeg. Tijd dus voor actie, maar hoe en welke bijdrage kan HR hierbij leveren?

Tijdens het webinar wordt je meegenomen hoe Niketa en Frank met behulp van HR-analytics, in combinatie met onderzoeken en literatuur, een vertaling hebben gemaakt naar concrete acties en maatregelen die bijdragen aan het realiseren van de doelstelling. Ook de “tips & tops” van de inzet van HR-analytics.

Over Niketa Mukherjee 
Nikita werkt sinds 2016 als HR-analyticus bij de Rijksuniversiteit Groningen. Als statisticus heeft zij in diverse functies gewerkt in verschillende landen India, Luxemburg en Italië. Voordat zij naar Groningen verhuisde heeft zij zeven jaar als HR-analyticus gewerkt bij de City Bank in New Delhi (India).

Als HR-analytics concerteert haar werk zich op het cijfermatig inzichtelijk van de consequenties van bestaand en nieuw beleid rond thema’s als diversiteit, recruitment en performance management.

Over Frank Nienhuis 
Frank werkt sinds 2007 als beleidsadviseur HR-strategie bij de Rijksuniversiteit Groningen sinds 2007. Daarvoor heeft hij in diverse HR-functies gewerkt in de zakelijke dienstverlening en de

Zijn werk focust zich op volgende thema’s: performance management, diversiteit/gender balance en employer branding. HR analytics en Strategische Personeelsplanning zijn het fundament voor verdere beleidsontwikkeling binnen deze gebieden.

Programma

10.45 uur Digitale inloop
11.00 uur Start webinar
11.45 uur Einde webinar

Locatie

Dit webinar wordt gestreamd vanuit Google Meet, je ontvangt vanuit Noorderlink een link om deel te nemen.

Meer informatie

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via de website van Noorderlink.

Kosten
Leden van Noorderlink en NVP mogen kosteloos deelnemen aan dit webinar.

Onze partners