01/12
2016

Selecteren zonder vooroordelen, voor de beste match!

Locatie

Fletcher Hotel in Nieuwegein

0 PE

 

 

 

Certified HR Professionals ontvangen voor het volgen van deze NVP training 6 PE punten

Stereotypen kloppen meestal niet en hebben – of het nu bewust of onbewust is – vaak nadelige gevolgen. Ook op de arbeidsmarkt. En niet alleen voor sollicitanten maar óók voor werkgevers: stereotypering zorgt ervoor dat de kwaliteiten van mensen niet altijd goed worden ingeschat. Gevolg: de beste personen komen niet op de juiste plek.

Deze training is bedoeld voor HR-professionals en anderen die zich bezighouden met het werven en selecteren van werkzoekenden. 
We reiken je strategieën aan om succesvol te zijn in jouw werving- & selectieaanpak zonder vooroordelen. 

De training is interactief en bevat oefeningen, opdrachten, testjes en vaardigheidstrainingen. Negatieve effecten die bewuste en onbewuste stereotypen hebben op het werving- en selectieproces staan centraal. De training biedt naast inzicht, kennis en vaardigheden ook concrete maatregelen die de deelnemers én hun organisaties kunnen nemen om de invloed van stereotypen te verminderen. 
Naast ‘Aha-momenten’ en nieuwe inzichten levert deze training je concrete maatregelen op om de invloed van stereotypen bij de werving- en selectieprocessen te verminderen. 

Waarom deze training?
Het College voor de Rechten van de Mens heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol. Op basis van eigen onderzoek en inzichten ontwikkelde het College deze praktische training.

Voor aanvang van de training ontvangt elke deelnemer als achtergrondinformatie een digitaal exemplaar van literatuurstudie ‘De juiste persoon op de juiste plaats’ met het verzoek in elk geval de samenvatting en hoofdstuk 10 te bestuderen. 
Tevens ontvangen de deelnemers een Individuele Vragenlijst Deelnemer Training waarin zij vooraf onder andere hun leervragen voor deze training aan de trainers kunnen stellen. Tijdens de training beantwoorden we deze individuele leervragen.
 

Trainers
De training wordt gegeven door Rik Ringers, die door het College voor de rechten van de Mens is opgeleid.

Rik volgde een opleiding Sociologie en Psychologie aan de Koninklijke Militaire Academie te Breda en is afgestudeerd aan de Open Universiteit als arbeids- en organisatiepsycholoog. Hij heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als trainer en personeelsmanager Momenteel werkt hij als HRM adviseur voor een Veiligheidsregio. Rik heeft zijn eigen bedrijf van waaruit hij onder andere deze trainingen aanbiedt en optreedt als gecertificeerd EVC-assessor binnen met name de zorg. Rik is lid van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP), lid van de commissie NVP Sollicitatiecode en Geregistreerd A&O Psycholoog NIP bij het Nederlands Instituut van Psychologen.

Programma

09.00 uur Ontvangst
09.30 uur Welkom en kennismaking
                 Presentatie vooraf ingeleverde leervragen en op basis hiervan vaststellen programma
                 Hoeveel vooroordelen heb ik eigenlijk?
                 Impliciete Associatie Test en nabespreking
11.00 uur Pauze
11.15 uur Inleiding Stereotypen, Vooroordelen en Discriminatie
                 Waar loop jij tegenaan in jouw eigen praktijk?
                 De doelgroepen
                 Welke doelgroepen zijn te onderscheiden en hoe ga je daar mee om?
12.30 uur Lunch
13.15 uur Casus
                Oefenen met (ingebrachte) casuïstiek in subgroepjes inclusief nabespreking
15.00 uur Pauze
15.15 uur Mijn eigen praktijk
                 Hoe ga ik het morgen aanpakken?
                 Korte reactie per deelnemer/organisatie op mogelijke aanpak
16.30 uur Langslopen individuele leervragen
16.45 – 17.00 uur Afsluiting (mondelinge evaluatie)

Locatie

Fletcher Hotel in Nieuwegein

Meer informatie

Heb je vragen over deze training? Wil je meer weten over de mogelijkheden voor het aanbieden van een maatwerk training binnen jouw opleiding of organisatie? We bieden deze training ook aan als incompany training. Neem hiervoor contact op met Rik Ringers via rik@digievc.nl of 06 18 47 03 31.

Voor praktische zaken kun je contact opnemen met de afdeling Activiteiten via 033 247 3481 of activiteiten@nvp-plaza.nl

Annuleringsregeling

Indien je onverhoopt verhinderd bent, kun je je tot één week voor de bijeenkomst kosteloos afmelden. Annuleren kan uitsluitend per email (activiteiten@nvp-plaza.nl). Indien je je opgeeft en niet tijdig afmeldt, of niet komt, worden de gemaakte kosten à € 50 in rekening gebracht.

Aanmelden: Via onderstaande Aanmeldknop. Indien de Aanmeldknop niet zichtbaar is: Log dan, als NVP-lid, eerst in op mijn NVP !

Aanmelden als niet-lid? Stuur een e-mail naar activiteiten@nvp-plaza.nlovv van je naam, telefoonnummer en titel van de bijeenkomst 

Onze partners