20/06
2018

SYMPOSIUM ‘HR back in shape’

Locatie

Hogeschool Windesheim
Campus 2-6, Zwolle

In gebouw H op de eerste verdieping. Je kunt parkeren bij P3 dan kom je achter gebouw G en H uit. Je kunt dan bij gebouw G naar binnen en volgt dan de bordjes naar H, eerste verdieping.

Doelgroep
0 PE

NVP Overijssel organiseert in samenwerking met Hogeschool Windesheim en P&O Netwerk op woensdag 20 juni a.s. het symposium ‘HR back in shape!’. NVP-leden, alumni van Hogeschool Windesheim en leden van P&O Netwerk en andere HR professionals zijn van harte uitgenodigd zich aan te melden voor dit inspirerende symposium, dat mede mogelijk is gemaakt door “Ja! HRM specialisten”. 

Organisaties keren steeds meer terug naar de “bedoeling”. Het terugdringen van bureaucratie en professionals in hun kracht zetten is een grote uitdaging voor organisaties. Hoe draag je hier als HR-professional aan bij? De inleiding zal afgewisseld worden met een muzikaal intermezzo.

OM TE BEGINNEN neemt Guido Heezen, HR-trendwatcher en oprichter van Effectory, marktleider in klanten- en medewerkersonderzoek, schrijver van o.a de boeken “Winnen met uw medewerkers” en “het verborgen potentieel van Nederland”,  je mee tijdens een inspirerende inleiding. Zijn filosofie is:  “organisaties die goed in contact staan met hun eigen medewerkers en klanten zijn organisaties die duurzaam beter presteren”.  

DAARNA
kun je tijdens twee rondes kiezen uit een ruim aanbod van workshops aansluitend op het hoofdthema, lees onderstaand welke workshops op het programma staan:

 • “Beste Werkgever 2017-2018, het recept bevat meerdere ingrediënten”

In deze workshop worden jullie meegenomen door Henk Klaasboer, secretaris Raad van Bestuur, manager HRM en Jenny Krabbenborg, manager P&O van het Deventer Ziekenhuis, in de missie van het Deventer Ziekenhuis  “Jouw Leven, Jouw Deventer Ziekenhuis” en de bijbehorende kernwaarden. Ze lichten toe hoe de mix van traditie, permanente aandacht voor opleiden en ontwikkelen én een breed palet aan HR thema’s de organisatie tot een succes maken.

 • “Strategic HR (serious) Game”

Wetenschappelijke HR inzichten op een leuke, interactieve en speelse manier!
Deze workhop in de vorm van een game wordt verzorgd door Luuk Collou & Guido Bruinsma van Saxion/universiteit Twente. InLine is een hybride bordspel waarin de spelers het HR beleid van een organisatie vorm moeten geven door gebruik te maken van praktische kennis over HR initiatieven.
Spelers vormen samen de HR afdeling van een organisatie. Elk jaar/speelronde kiest de HR afdeling in overleg welke initiatieven opgepakt worden om het gedrag van medewerkers positief te beïnvloeden. De effecten van de interventies zijn gebaseerd op de mening van alle spelers die aanwezig zijn en de al aanwezige theoretische kennis.
Per jaar/speelronde wordt er berekend wat de effecten zijn van de gekozen  HR initiatieven en wat voor een effect dit heeft op de kwaliteit van het HR beleid.  Op basis van configurationele theorie leren de spelers tijdens dit spel welke HR-interventies het gedrag van medewerkers op een dusdanige manier beïnvloedt dat de doelstellingen van een organisatie verwezenlijkt worden.

 • “Organisatie opstellingen: hoe kun jij een bijdrage leveren aan de effectiviteit van jouw team als systeem?”
  De methode organisatieopstelling is gebaseerd op de familieopstellingen van de Duitse therapeut Bert Hellinger. Bert Hellinger ziet een familie als een systeem dat bestaat uit onderdelen die als geheel samen moeten werken. Dit principe is ook toepasbaar in organisaties. Je kunt een organisatie namelijk ook beschouwen als een systeem waarin medewerkers als geheel moeten samenwerken. Hoe, daarvoor neemt Nanja Visser-Vos, Master Organisatie Coach en docent HRM bij Hogeschool Windesheim, je mee in deze workshop.
  Wat kun jij doen om invloed uit te oefenen op de effectiviteit van een organisatie of team? Wat gebeurt er in een systeem en hoe kunnen de verschillende elementen elkaar beïnvloeden? In deze workshop ervaar je de werking van de 3 principes van het systemisch werken: binding, ordening en balans tussen geven en nemen en leer je hoe jij een bijdrage kunt leveren aan de effectiviteit van jouw team als systeem. 
 • “Eenheid in verscheidenheid: Hoe maakt HRM het verschil?”
  Verschillen tussen mensen, bijvoorbeeld in gender, leeftijd, of professionele achtergrond, kunnen een meerwaarde hebben, maar zorgen ook vaak voor gedoe. Al die verschillen kunnen (onnodige) drempels opwerpen in de samenwerking: (onjuiste) beeldvorming, machtsongelijkheid en communicatieverschillen. Of dergelijke drempels de boventoon gaan voeren, blijkt sterk af te hangen van de organisatiecultuur. Om de meerwaarde van verscheidenheid te laten zegevieren, helpt een inclusieve cultuur. In zo’n cultuur is ruimte voor verschil en tegelijkertijd voelt men zich ook onderdeel van het grotere geheel van de organisatie. Het is een werkomgeving waarin het omgaan met en profiteren van diversiteit vanzelfsprekend is. Hoe geef je als HRM-professional echter vorm aan zo’n inclusieve organisatiecultuur?  Hoe kun je als HRM de genoemde drempels wegnemen en beter nog: Hoe kun je de verschillen juist gebruiken om de samenwerking in de organisatie te versterken? Wat heb je als HRM professional nodig om dit te realiseren? Joost van der Weide, associate lector, lectoraat Sociale Innovatie Hogeschool Windesheim gaat hier tijdens deze interactieve workshop graag met jou over in gesprek. 
 • "My name is BRAND, Employer BRAND"
  Sta je weleens stil bij jouw reputatie als werkgever. Hoe aantrekkelijk is jouw bedrijf voor werkzoekenden? Kunnen zij informatie vinden over het werken bij het bedrijf? En wat voor beeld schetst deze informatie over de werksfeer? En dan is er ook nog de employer branding, net zo belangrijk voor het aantrekken van nieuw personeel. Op 20 juni 2018 werk je daarom aan je Employer brand. Naast aandacht voor de betekenis van Employer Branding gaan we in op de invloed ervan op het eigen merk en hoe Employer branding de mate van succes kan bepalen voor het bedrijf. Vervolgens ga je samen met anderen interactief aan de slag met je eigen Employer brand. Zin om de brand neer te zetten? Meld je dan aan voor deze bijeenkomst. 
Programma

13.00 - 13.30 uur Inloop
13.30 - 14.30 uur Inleiding hoofdspreker/muzikaal intermezzo
14.30 - 14.45 uur Pauze
14.45 - 16.00 uur Workshopronde 1
16.00 - 16.30 uur Pauze met lichte snack
16.30 - 17.45 uur Workshopronde 2
18.00 - 19.00 uur Eten en netwerken

Locatie

Hogeschool Windesheim
Campus 2-6, Zwolle

In gebouw H op de eerste verdieping. Je kunt parkeren bij P3 dan kom je achter gebouw G en H uit. Je kunt dan bij gebouw G naar binnen en volgt dan de bordjes naar H, eerste verdieping.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze bijeenkomst kun je contact opnemen met Monique Mijsbergh, email mmijsbergh@deltion.nl
Voor praktische zaken omtrent aanmeldingen/bevestigingen ed. kun je contact opnemen met de afdeling Activiteiten, tel. 033-2473481, e-mail activiteiten@nvp-plaza.nl

Kosten
Deelname aan dit symposium is gratis voor NVP-leden en alumni van Hogeschool Windesheim.
Leden van P&O Netwerk betalen € 35,-.
Niet-leden betalen € 50,-.

Certified HR Professionals ontvangen voor deelname 4 PE punten

Annuleringsregeling

Wanneer je bent ingeschreven voor een bijeenkomst rekenen wij op je komst en maken we daar kosten voor. Ben je onverhoopt niet in de gelegenheid om te komen (wat natuurlijk altijd een keer kan gebeuren) dan kun je tot drie werkdagen voorafgaand aan de betreffende bijeenkomst kosteloos afmelden. Dat kan heel eenvoudig door op de afmeldknop te klikken onderaan de bijeenkomst of met een e-mail aan activiteiten@nvp-plaza.nl . Als je je opgeeft en niet komt en je ook niet tijdig hebt afgemeld, worden de gemaakte administratie- en cateringkosten á € 50 in rekening gebracht.

      

Onze partners