1. Home
  2. Over NVP
  3. Bestuur

Het Landelijk Bestuur van NVP bestaat uit 8 personen die worden benoemd door de leden. Alle bestuurders zijn werkzame, toonaangevende HR-professionals met een leidinggevende functie. Zij nemen vrijwillig zitting in het bestuur vanuit de gedeelde ambitie om het HR-vakgebied verder te professionaliseren en de maatschappelijk verankering te verstevigen.


Alice Diels
Voorzitter

Portefeuille: Externe Vertegenwoordiging, Raad van Advies 

Louwman Group
Algemeen Directeur HR


Graciela van der Stroom
Bestuurslid

Portefeuille: LOO HRM, Proffie

Total Specific Solutions
Group Head of HR 


Mey Mey Wijsenbek
Bestuurslid

Portefeuille: CHRP, Commissie Opleidingen

Shell
OD & Learning Mng IT


Jelderik Schutz
Bestuurslid

Portefeuille: Innovatie, Tijdschrift voor HRM, Voorzitter Excom & Convenanten

Eigenaar adviesbureau MiHRor


                

Samantha Bruurmijn
Penningmeester

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Senior beleid Macro Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt 


           

Peter Buisman
Bestuurslid

Portefeuille: Sollicitatiecode, Marketing & PR

GVB
Hoofd HR


                

Prekash Ramsingh
Bestuurslid


Connect by Talent
Directeur

Onze partners