24/05
2018

HR: ‘Werven van jong talent een steeds groter probleem’

Het werven van jong talent wordt de komende jaren voor veel organisaties een steeds groter probleem. Dat blijkt uit onderzoek onder bijna 300 HR-managers en HR-adviseurs, dat is uitgevoerd door DUO Market Research in samenwerking met beroepsvereniging NVP.

Drie op de vijf NVP-leden geeft aan dat zij verwachten dat het werven van jong talent in de nabije toekomst moeilijker wordt. Zij zien onder meer dat de arbeidsmarkt steeds krapper wordt door de economische opleving, dat de concurrentie tussen organisaties (in de strijd om jong talent) steviger wordt en er steeds meer gejaagd wordt op jonge (pas afgestudeerde) medewerkers. Opvallend is dat veel organisaties onvoldoende scherp in beeld hebben in welke mate zij in de toekomst behoefte hebben aan jong talent.

Niet zo aantrekkelijk
Uit het onderzoek blijkt dat ruim de helft van de organisaties geen specifieke aanpak heeft voor het aantrekken van jong talent. Het lukt dan ook bij slechts een derde van de organisaties om jong talent te werven dat geschikt is voor openstaande functies. Veel HR-managers en -adviseurs geven aan dat hun eigen organisatie eigenlijk niet zo aantrekkelijk is voor jong talent. Eén op de drie HR-managers en -adviseurs geeft hun eigen organisatie een ‘zes of nog lager’ als zij de aantrekkelijkheid van hun organisatie in een rapportcijfer moeten uitdrukken.

Betere kans
Wanneer organisaties het jonge talent eenmaal binnen hebben gehaald, lukt het slechts een derde altijd om het aangetrokken jonge talent ook te binden aan de organisatie. Dat maakt dat jonge getalenteerde medewerkers (vaak met veel inspanning geworven) na een (te) korte periode de organisatie alweer verlaten als een betere kans zich voordoet. Dit heeft volgens veel HR-managers te maken met de instelling van (een deel van het) jong talent: zij binden zich niet meer zo vaak aan slechts één organisatie en veranderen makkelijk van baan.

Geïnteresseerd in het complete rapport? Lees het in Personeelbeleid zowel in print als online of via www.duomarketresearch.nl/NVP

Onze partners