12/07
2018

Ontdek Onvermoed Talent

De Nederlandse economie groeit ook in 2018 en 2019 stevig door. Dit is duidelijk terug te zien op de arbeidsmarkt. De landelijke arbeidsmarktprognose 2018-2019 van het UWV voorspelt jaarlijks meer dan 1 miljoen vacatures en in bijna alle sectoren neemt het aantal banen toe. Schaarste van beschikbaar talent op de arbeidsmarkt zet dus door. Binnen veel organisaties is de vraag dan ook: Hoe kunnen we voldoende talenten vinden en ook blijven binden?

Van extern werven naar intern ontwikkelen
Nu de arbeidsmarkt oververhit raakt en direct beschikbaar talent niet meer vanzelfsprekend voorhanden is, ontstaat de noodzaak om het potentieel aan talent van medewerkers zichtbaar te maken. Hierbij verschuift de focus van extern werven naar het verder ontwikkelen van medewerkers binnen de organisatie. 

[bron: Pi]

Lees verder

Onze partners